Opinie

Stop de parkeeroorlog in Vreewijk

Met gratis parkeerplekken is Vreewijk het populairste waterbed van Rotterdam geworden, volgens bewoners en . Stop met de rituele dans van ‘draagvlakmetingen’ over betaald parkeren. Schijndemocatie heeft alleen maar verliezers.

Illustratie Stella Smienk

Vanuit het centrum werd in de jaren 90 in steeds meer Rotterdamse wijken ‘betaald parkeren’ ingevoerd. De gemeente wilde dat voor alle beschikbare parkeerruimte binnen de Ruit van Rotterdam – de rijksweg rond de stad – voortaan betaald zou worden.

Tussen 1999 en 2012 werden zo jaarlijks 5.300 parkeerplaatsen ‘betaald’ (in totaal 86.000 in 2019). Maar na 2012 liep de toename sterk terug en kwamen er jaarlijks gemiddeld nog 750 plaatsen bij. De gemeente had eerst een onomkeerbaar beleid in gang gezet, en ging daarna aarzelend door.

Waarom? Vanaf dat moment, zo bepaalde de gemeenteraad, was voor het gevoerde parkeerbeleid namelijk een ‘draagvlakonderzoek’ nodig. Dit bestaat uit tellingen, een bewonersenquête en een advies van de wijkraad aan de wethouder. Zo moest de buurt een stem in het gemeentebeleid krijgen.

Ellende

Wij weten uit ervaring hoe dat in de praktijk uitpakt. Het is een rituele dans met de wijkraad, het stadhuis en de bewoners waarvan de uitkomst vooraf vaststaat: de invoering van betaald parkeren. Met veel ellende in de tussentijd.

We wonen beiden al geruime tijd in het pittoreske tuindorp Vreewijk, sinds 2012 voorzien van het predikaat ‘beschermd stadsgezicht’. Op 4 februari 2019 veranderde ons tuindorp in een parkeerdorp. Die dag werd in de aangrenzende wijken Hillesluis en Bloemhof betaald parkeren ingevoerd. Vanaf dat moment woedt in Vreewijk een parkeeroorlog.

Lees het artikel De ene kant stemt Leefbaar, de andere Denk

Het is een verbeten strijd. Aan de ene kant is er de eindeloze intocht van bedrijfsbusjes en creatieve parkeerprofiteurs uit Hillesluis en Bloemhof die geen parkeervergunning hebben voor hun eigen wijk en hun auto gratis in de dichtstbijzijnde wijk proberen kwijt te raken. Aan de andere kant kunnen de bewoners uit Vreewijk zelf hun auto niet meer kwijt. Het is het bekende waterbed-effect van overlast.

Bij de rituele dans in Vreewijk bleek uit tellingen dat de parkeerdruk vooral in het noorden van de wijk te hoog was. Alle bewoners kregen een vragenlijst in de bus. Belangrijkste vraag: bent u voor of tegen betaald parkeren? Het antwoord laat zich raden; in iedere wijk waar die vraag wordt gesteld, is het antwoord hetzelfde: Tegen! Bewoners snappen namelijk heel goed dat ze een tientje per maand betalen voor een parkeerplek zonder garantie op een plek. Met die uitkomst adviseerde de wijkraad tégen betaald parkeren.

De wethouder mobiliteit, Judith Bokhove (GroenLinks), besloot dat advies deels te negeren. Met ingang van 1 april 2021 werd in twee delen van Vreewijk, grenzend aan het Zuidplein, tóch betaald parkeren ingevoerd. Daarnaast werd het betaald parkeerregime in Hillesluis en Bloemhof uitgebreid, van 18.00 naar 23.00 uur. De parkeeroorlog is nu nog grimmiger geworden en heeft zich verspreid over meer delen van Vreewijk. Nog meer parkeerprofiteurs zoeken dagelijks een gratis plek voor hun auto.

Deze ontwikkeling was te verwachten. Sterker, dit waterbedeffect blijkt bewust beleid. Uit een briefwisseling met de gemeentelijke afdeling mobiliteit spreekt één zin boekdelen: „Betaald parkeren wordt daarom pas ingevoerd, wanneer sprake is van een te hoge parkeerdruk want op deze manier is er ook meer begrip bij bewoners, die in veel gevallen al geen voorstander zijn van betaald parkeren.”

De theorie van Verelendung

Met andere woorden: de situatie moet eerst zo uit de hand lopen, dat zelfs de grootste tegenstanders van betaald parkeren zich uit wanhoop bekeren tot voorstanders – de theorie van Verelendung.

Nu de gemoederen in Vreewijk door het parkeerbeleid tot het kookpunt zijn verhit, begint het circus opnieuw. De wijkraad is teruggekomen op het eerdere advies en wil het invoeren van betaald parkeren alsnog heroverwegen. Door dit schijndemocratisch getwijfel laat een kordate oplossing langer en langer op zich wachten.

Lees het artikel Keurig betaald met de parkeer-app en toch een bekeuring

Deze ellende duurt nu ruim twee jaar. Op de parkeerkaart van Rotterdam is te zien hoe Vreewijk als enige bolwerk binnen het vooroorlogse stadsgebied verstoken is van betaald parkeren. Vreewijk is het populairste waterbed van de stad. Dus waarom dit leed onnodig rekken?

Alle stadswijken waar tot nu toe betaald parkeren is ingevoerd, halen opgelucht adem na een periode van grote parkeer-ellende. De intocht van creatieve parkeerprofiteurs is alleen te stoppen door de invoering van betaald parkeren. Het is buitengewoon effectief en bovendien eenvoudig en snel in te voeren. Dus voer nu ook betaald parkeren in heel Vreewijk in.

De gemeente is bovendien spekkoper, wanneer zij zich veel voortvarender zou houden aan het ooit gepropageerde adagium van betaald parkeren binnen de gehele Ruit van Rotterdam. Schijndemocratie heeft alleen maar verliezers.

Ben Maandag en Frans Meijer zijn bewoners en maken deel uit van de Initiatiefgroep Parkeeroplossing Vreewijk