Brieven

Formatie

De begrippen rechts en links behoren tot de oude politiek

Foto ANP

Met verbazing volg ik het moeizame proces van de (in)formatie. De situatie is complex, zeggen direct betrokkenen. Onder meer omdat VVD en CDA (‘rechts blok’) in een nieuw kabinet niet te maken willen hebben met een gezamenlijk opererende PvdA en GroenLinks (‘links blok’). Terecht wordt erop gewezen dat het uiteindelijk gaat om personen: vertrouw je elkaar? (Links laat zich niet uit elkaar spelen, 5/6). Welnu, er is meer dan ooit de noodzaak om elkaar te (gaan) vertrouwen, gezien de urgentie en evidentie van de huidige en toekomstige problemen: klimaat, milieu, huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, bestuurscultuur, betrouwbare overheid, ongelijkheid, migratie, Europa. Nieuwe op de toekomst gerichte politiek is nodig. De begrippen rechts en links behoren tot de oude politiek. Een nieuwe politiek kan alleen maar gestalte krijgen als zij partijoverstijgend is. Met mensen met visie, mensen die over hun eigen schaduw heenstappen, mensen van goede wil, die elkaar daardoor ook kunnen vertrouwen. Mensen die bovendien iets verder kunnen kijken dan Nederland. Natuurlijk zullen er al gaande de regeringsperiode verschillen blijken te zijn in strategie en prioriteiten. Maar angst voor elkaar is een slechte raadgever en in de eigen cocon blijven zeer ongewenst.

Amersfoort