Brussel berispt Nederland: verbeter wetgeving tegen racisme

Inbreukprocedure Nog steeds doet Nederland onvoldoende, aldus de Europese Commissie, om uitingen van racisme en vreemdelinghaat strafbaar te stellen.

Een antiracismedemonstrant op de Dam in Amsterdam.
Een antiracismedemonstrant op de Dam in Amsterdam. Foto Egbert Hartman

Nederland heeft net als negen andere EU-lidstaten de Europese regels in de strijd tegen racisme, vreemdelingenhaat en ontkenning van grote internationale misdaden en de Holocaust onvoldoende verankerd in de nationale wetgeving. De Europese Commissie gaat Nederland daarvoor formeel in gebreke stellen.

Nederland heeft nog steeds onvoldoende gedaan, aldus de Commissie, om in nationale wetgeving uitingen van racisme en vreemdelinghaat strafbaar te stellen, zoals het publiekelijk vergoelijken, ontkennen of schromelijk bagatelliseren van grote internationale misdaden zoals oorlogsmisdaden en genocide en de Holocaust. Tot die strafbaarstelling is Nederland verplicht volgens het Europese Kaderbesluit uit 2008. Behalve Nederland worden ook Griekenland en Litouwen in gebreke gesteld. Eerder gebeurde dat al met België, Bulgarije, Estland, Polen, Roemenië, Finland en Zweden.

Lees ook dit artikel: Neemt racisme toe in Nederland?

De brief aan Nederland is een eerste stap in een zogenoemde inbreukprocedure. Nederland krijgt twee maanden de tijd om maatregelen te nemen. Blijven die uit, dan kan de Commissie een advies geven. Als ook dit niet het gewenste effect heeft, kan de Commissie Nederland voor het Europese Hof van Justitie dagen. Een uitspraak van dat Hof kan leiden tot sancties. Woordvoerders van ministeries in Nederland konden woensdag nog geen reactie geven op de stap van de Europese Commissie.

Lees ook dit artikel over racisme in Nederland: ‘Racisme zit in kleine dingen’