Brieven

Brieven 9/6/2021

AstraZeneca

Vergeten groep zit thuis

Het verbaast mij dat ik in de media niemand hoor over het feit dat veel 60-64-jarigen (in Midden- en Zuid-Nederland) pas eind juli of zelfs pas in augustus hun tweede prik krijgen. In theorie kunnen huisartsen de prikken eerder zetten, maar dat doen ze niet vanwege de organisatie. De praktijk is dus dat, terwijl het hele land losgaat en de maatregelen niet meer goed worden nageleefd, deze mensen tot half augustus thuiszitten omdat ze nog niet goed beschermd zijn. Blijkbaar doen ze er niet toe. Degenen die AstraZeneca geweigerd hebben, hebben geluk, die zijn eerder volledig gevaccineerd dan de brave burgers die zich aan het schema gehouden hebben. Waarom wordt het niet toegestaan, zoals in Duitsland en Frankrijk, een tweede prik Pfizer of Moderna te nemen zodat ze nog in juni geprikt kunnen worden? Of waarom neemt de GGD het prikken van de huisartsen niet over? Waarom wordt er, kortom, niet naar een oplossing gezocht voor deze groep? Het kan toch niet zo zijn dat ze uiteindelijk tot een van de laatste groepen in Nederland behoren die volledig gevaccineerd zijn?

Eindhoven

Slaafgemaakt

Geen achterafperspectief

De reactie van Karwan Fatah-Black (Brieven: Discussie is complexer, 4/6) op mijn brief (Ideologische taal is onmogelijk probleem voor historici, 2/6) laat zien wat het probleem is met het gebruik van het woord ‘slaafgemaakten’. Hij gaat ervan uit dat ik, als ik ‘slaaf’ zou willen gebruiken, mij op het standpunt stel van degenen die zeggen dat slavernij vroeger een maatschappelijk geaccepteerd fenomeen was – daarmee het verschijnsel vergoelijkend en relativerend. Ik schreef dat „geen zinnig mens [...] slavernij zou willen vergoelijken of bagatelliseren”. Dat staat in mijn ogen los van het woordgebruik. Dat wij nu anders denken over slaven dan mensen in vroegere tijden, spreekt vanzelf. Zulk woordgebruik creëert een probleem voor de geschiedschrijving in het algemeen. Daarop gaat Fatah-Black niet in, want zijn enige onderwerp is het slavernijverleden. Dat soldaten in de Eerste Wereldoorlog er ook niet voor kozen om als kanonnenvoer te worden afgemaakt (‘soldaatgemaakten’), dat wij het nu niet meer eens zijn met middeleeuwers die bepaalde mensen als heiligen beschouwden (‘heiligengemaakten’) – daar hebben de slavernijspecialisten geen boodschap aan. De schoolboekenschrijver, zoals ik, kan barsten als hij dan in problemen komt met andere tijdperken. Het ideologische woordgebruik is er niet om ‘recht te doen’ aan de historische werkelijkheid, zoals Fatah-Black beweert, maar om die werkelijkheid vanuit een achterafperspectief te corrigeren. Dat hoor je als academicus aan de Leidse universiteit niet te doen.


historicus,
Doesburg

Katten

Niet snoeien

Een verzoek om katten tijdens het broedseizoen binnen te houden klinkt redelijk. (Moord in de wei, 5/6). De uitvoering ervan is bijna onmogelijk en controle erop al helemaal niet. Onderzoek leert dat in weidegebieden de kat verder van huis gaat dan in stedelijke gebieden: hij/zij zal wel moeten. In stedelijke gebieden zijn ook minder vogels. In weidegebieden is de kat een noodzaak vanwege muizen en dergelijke; niemand die daar om maalt. Het snijdt meer hout als tuinbezitters geleerd wordt om zelf de heg niet te snoeien in het broedseizoen, de tegeltuinen overboord te zetten en meer hagen en bomen te planten. Een subsidie zou welkom zijn. Maaien voor hooi midden in het broedseizoen zou verboden moeten worden. De koeien zouden blij zijn: eindelijk echt smakelijk gras in plaats van droog hooi.

Alphen aan den Rijn

Burgerfora

Oude wijn

In het Twistgesprek Europese belastingen zijn nu wel/geen goed idee (5/6) oppert Derk Jan Eppink (JA21) tegenover Nilüfer Gündogan (Volt) een systeem van Europese belastingen eerst aan de burger voor te leggen. Volt is toch ook voor referenda? Nee repliceert Gündogan, dat hebt u niet goed gelezen: „Wij zijn voor burgerfora. Daarmee worden burgers vanaf het begin bij het beleid betrokken.” Vervolgens stelt zij voor gezamenlijk een petitie op te stellen voor de Europese regeringsleiders. Dus toch niet burgers vanaf het begin betrekken? Volt verkoopt zo oude wijn in nieuwe zakken.

Castricum