Opinie

Bewijs

Als huisarts en straatdokter krijg ik veel vragen over vaccinaties en de laatste weken ook over vaccinatiebewijzen.

Op het spreekuur voor dak- en thuislozen vraag ik aan een dakloze of hij zich al gevaccineerd heeft.

Hij kijkt me aan en ik zie op zijn gelaat met weinig tanden een grote glimlach. Hij tilt zijn wat vervuilde T-shirt omhoog en laat een pleister van ten minste een week oud op zijn bovenarm zien. Hij lijkt van plan zuinig te zijn op zijn vaccinatiebewijs.

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl