’11 procent vrouwelijke studenten wordt in studententijd verkracht’

Dwang Amnesty vroeg studenten naar hun ervaringen met seksuele penetratie tegen de zin. Slechts 3 procent maakte bij de onderwijsinstelling melding van de ervaring.
18 procent van de vrouwen heeft ooit -zowel voor als tijdens de studententijd - een seksuele penetratie zonder hun instemming meegemaakt.
18 procent van de vrouwen heeft ooit -zowel voor als tijdens de studententijd - een seksuele penetratie zonder hun instemming meegemaakt. Foto Richard Brocken/Hollandse Hoogte/Richard Brocken

11 procent van de vrouwelijke studenten in Nederland is tijdens de studententijd slachtoffer geworden van seksuele penetratie zonder dat de vrouw in kwestie daarmee had ingestemd. Dat meldt Amnesty International woensdag op basis van een onderzoek dat het bureau I&O Research voor de mensenrechtenorganisatie uitvoerde. Ongeveer 1 procent van de mannelijke studenten maakte hetzelfde mee.

Aan het representatieve onderzoek deden ruim duizend studenten in het hbo- en wo-onderwijs mee. Zij vulden een Nederlandstalige vragenlijst in. De meeste studenten die zeiden dat zij zonder instemming seksueel gepenetreerd zijn - Amnesty spreekt ook wel van verkrachting - zeiden dat de dader aandrong of doorging zonder dat zij daarmee hadden ingestemd. In de overgrote merendeel van gevallen betrof het aandringen, maar 10 procent van de studenten zegt ook met fysiek geweld tot penetratie gedwongen te zijn.

60 procent van de mensen die ongewilde seksuele penetratie meemaakte tijdens de studententijd, beschouwt dit zelf niet als verkrachting. De studenten noemden de ervaring bijvoorbeeld „niet ernstig genoeg” of spreken niet van verkrachting omdat het contact plaatsvond in de context van een relatie. Evenwel zegt 14 procent van de respondenten dat de gebeurtenis invloed heeft gehad op de studieresultaten of psychische (52 procent) of seksuele (44 procent) problemen veroorzaakte.

Lees ook: ‘Als een vrouw niet expliciet ‘ja’ zegt, is al het andere: nee’

Verkrachting voor studietijd

Slechts 3 procent van de slachtoffers heeft de verkrachting en de bijkomende problemen gemeld bij de vertrouwenspersoon van de onderwijsinstelling. Amnesty concludeert daaruit dat binnen de instellingen meer moet worden gedaan aan voorlichting over seksualiteit en over de procedure binnen de organisatie. „De hogeronderwijsinstellingen moeten veel meer verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid en het welzijn van hun studenten”, stelt directeur Dagmar Oudshoorn in het persbericht.

In de ondervraagde groep - 1.059 respondenten - lag het totaalaantal mensen dat ervaring heeft met seksuele penetratie tegen de wil overigens nog een stuk hoger. De respondenten maakten dat ook voor hun studietijd mee. Zo heeft 18 procent van de vrouwen en 3 procent van de mannen gezegd ooit ongewilde penetratie te hebben ervaren.

Het achterliggende doel van de I&O-enquête was helder te krijgen „wat de houding is van studenten ten aanzien van verkrachting”. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) kwam in augustus vorig jaar met een aangescherpt wetsvoorstel om het misdrijf verkrachting te „verruimen”. Een eerste versie was volgens Amnesty niet toereikend, omdat daarin slachtoffers die door drank of drugs niet expliciet konden weigeren of verstijfden, niet voldoende werden ondersteund. Grapperhaus kwam later met een aangepast voorstel.

Lees ook: Amnesty: ‘Nieuwe wet tegen verkrachting schiet tekort’