Een stel met recht op een schuldenvrije toekomst

Economie en recht Deze rubriek belicht elke week kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Ditmaal civiel recht.

Foto Bart Maat/ANP

Een stel dat gedupeerd is door de Toeslagenaffaire, worstelt nog met torenhoge schulden. Hij is 22 partijen samen een ton schuldig, zij 16 schuldeisers ruim 45.000 euro. De eisers is een schuldregeling aangeboden, waarin staat hoeveel en op wat voor termijn het stel kan aflossen. Alle schuldeisers zijn akkoord, behalve één: Defam. De schuld aan deze leningverstrekker bedraagt een derde van zijn totale schuld en ruim 70 procent van de hare.

Het stel vraagt de rechtbank Den Haag Defam te dwingen in te stemmen met de regeling. Defam wil dat niet omdat het stel is aangemerkt als gedupeerden van de Toeslagenaffaire, en nog te onduidelijk is hoe de Belastingdienst hun schulden gaat aflossen. Als Defam nu al akkoord gaat, vreest het veel te weinig van zijn vordering terug te zien. Het leenbedrijf stelt voor „de ontwikkelingen af te wachten en het akkoord ‘in de wachtkamer te plaatsen’, totdat duidelijkheid is verkregen”.

De rechter stelt dat „het iedere schuldeiser vrijstaat om te verlangen dat zijn vordering volledig wordt betaald”. Maar de rechtbank kan, na een belangenafweging, een schuldeiser wel dwingen akkoord te gaan met een schuldregeling – en dat gebeurt nu ook. In de schuldregeling is volgens de rechter voldoende gewaarborgd dat als de Belastingdienst de schulden overneemt, de schuld van Defam voor het volledige bedrag wordt meegenomen. Neemt de fisicus de schulden niet over, dan zorgt deze regeling ervoor dat Defam een zo hoog mogelijke uitkering krijgt.

Verder zegt de rechter nog dat deze „gedupeerden van de Toeslagenaffaire een concreet uitzicht op een schuldenvrije toekomst verdienen en hieromtrent niet nog langer in onzekerheid hoeven te leven”. Daarmee weegt hun belang, samen met dat van de andere schuldeisers, zwaarder dan het belang van Defam om te weigeren.