Overheid stelt risiconiveaus voor bijna alle veiligheidsregio’s naar beneden bij

De overheid heeft de risiconiveaus van de meeste veiligheidsregio’s in Nederland dinsdag naar beneden bijgesteld. Vanaf vandaag dragen zes regio’s het een na laagste label ‘zorgelijk’, elf regio’s zijn aangeduid als ‘ernstig’ en acht regio’s zitten nog op het hoogste niveau, ‘zeer ernstig’. Dat schetst een gunstiger beeld dan bij de laatste update, toen 23 regio’s als ‘zeer ernstig’ werden aangeduid en de overige twee als ‘ernstig’.

De overheid hanteert vier risiconiveaus om aan te duiden in hoeverre het coronavirus in verschillende regio’s om zich heen slaat: ‘waakzaam’, ‘zorgelijk’, ‘ernstig’ en ‘zeer ernstig’. Iedere twee weken worden de niveaus opnieuw toegekend aan de 25 regio’s, waarbij wordt bekeken hoeveel positieve tests er per 100.000 mensen worden gemeld. Ook de ziekenhuiscijfers worden meegenomen. De aanpassingen van vandaag zijn gebaseerd op de cijfers tussen 31 mei en 6 juni.

De zes regio’s waar het virus momenteel het meest onder controle is en dus in de categorie ‘zorgelijk’ vallen, zijn Drenthe, Groningen, IJsselland, Kennemerland, Zuid-Limburg en Gooi en Vechtstreek. Ook in deze regio’s geldt nog dat er relatief veel nieuwe positieve tests worden gemeld en dat de druk op de zorg groot is. Pas het laagste risiconiveau ‘waakzaam’ houdt in dat de druk op de zorg meevalt en het aantal nieuwe positieve tests als laag wordt beschouwd.

Twitter avatar hugodejonge Hugo de Jonge Lange tijd gold overal in Nederland het risiconiveau ‘zeer ernstig’. Inmiddels is de situatie verbeterd in 17 van de 25 veiligheidsregio’s. Een mooie stap vooruit, nu zichtbaar op het coronadashboard. #11miljoensteprik 👉 https://t.co/lngn5iDcWg https://t.co/86e7ZWHqYu
Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Weekcijfers: minder positieve tests, ook ziekenhuisopnames blijven dalen