Brieven

Brieven 8/6/2021

Van Lienden

Vernietig overeenkomst

In Buitenhof heeft Sywert van Lienden zondag aangegeven dat hij de door hem met de verkoop van 40 miljoen mondkapjes verdiende 9 miljoen euro aan liefdadigheid zal spenderen. In zijn column concludeerde Youp van ’t Hek (Fout zonder oorlog, 5/6) dat Van Lienden en zijn compagnons niet de verdiende miljoenen moeten afgeven, maar dat de volledige koopsom van 100 miljoen terug moet. Het Burgerlijk Wetboek voorziet hierin: in geval van bedrog of dwaling (de misleiding ligt er duimendik bovenop) kan de minister van Volksgezondheid de koopovereenkomst met de BV van Van Lienden en zijn compagnons per brief (buitengerechtelijk) vernietigen. Vervolgens moet de minister de mondkapjes teruggeven; die liggen daarvoor klaar. En Van Lienden cum suis moeten de volledige koopsom van 100 miljoen terugstorten. Hoe zij dat doen, is hun zorg. Dus niet 9 miljoen naar door Sywert van Lienden zelf uit te kiezen goede doelen, maar 100 miljoen terug de schatkist in. Dit is het civielrechtelijke deel. Of mogelijk strafbaar is gehandeld zal het Openbaar Ministerie kunnen onderzoeken.

Zorgcrisis

Ideaal blijkt vrije markt

Het ‘Ikje’ over een arts die zich via Randstad moest aanmelden om de GGD te helpen (Helpen, 5/6) laat in weinig woorden zien waar de coronacrisis in Nederland echt om ging: een bestuurlijke crisis als gevolg van de uit de kluiten gewassen vrijemarktbureaucratie waarin ‘openbare aanbestedingen’ uitkomen bij marktpartijen die niet per se het beste voorhebben met onze maatschappelijke belangen. Waarom moet een commerciële partij als Randstad worden ingeschakeld om vaccinatievrijwilligers te werven als de GGD hiertoe zelf volledig (eventueel met steun van het leger) in staat zou moeten zijn? Zeker wanneer de crisissituatie was uitgeroepen? Helaas lijkt de geforceerde vrijemarkteconomie, zelfs in een ongekende zorgcrisis, het belangrijkste ideaal voor onze matig functionerende overheid.

Flexwerk

Niet iedereen investeert

Niet voor het eerst staan de belastingvoordelen voor zelfstandigen ter discussie. Nu wil de SER dat zulke voordelen alleen overblijven voor zelfstandigen die ondernemersrisico nemen, „bijvoorbeeld door investeringen te doen” (Werkgevers willen met akkoord ‘laten zien dat het menens is’, 3/6). Ik mag hopen dat de SER de grote categorie van zelfstandigen die niet investeren in apparatuur, onroerend goed of voorraden maar wel geheel voor eigen risico werken, zoals kenniswerkers en vormgevers in de culturele en journalistieke sector, hun voordelen blijven behouden. Temeer daar zij zelden of nooit op urenbasis kunnen declareren, vaak impliciet als ‘niet-essentieel’ worden gezien en navenant weinig onderhandelingsmacht hebben. Hoewel zij beslist veel meer bevrediging uit arbeid halen dan pakketbezorgers en callcenterkrachten, is hun uiteindelijk uurtarief vaak extreem laag. De bestaande belastingvoordelen zijn dan ook essentieel voor deze beroepen.

Booking

Prijs de pers

Dat Booking.com de crisissteun terugbetaalt (Booking betaalt staatssteun terug na commotie om bonussen, 5/6), is een overwinning die volledig op het conto van de pers moet komen te staan. Scherpe en terechte kritieken in de pers waren de reden voor Booking om tot bezinning te komen. Het zou Den Haag sieren als eenmalig een donatie van minimaal een miljoen wordt gedaan aan een fonds dat ten goede komt van de Nederlandse pers.