Brieven

Petitie

Waarom wij Israëlische academische instellingen boycotten

Foto AHMAD GHARABLI/AFP

Er woedt een felle discussie over Israël-Palestina. Sommige bijdragen over deze asymmetrische en gewelddadige situatie zijn constructief en genuanceerd. Andere zijn ongenuanceerd, vol misverstanden en verdraaiingen van de zaak. Wij zijn twee van de meer dan 600 ondertekenaars uit Nederland die tot een institutionele boycot van Israëlische academische instellingen hebben opgeroepen. Deze oproep is om drie redenen gerechtvaardigd.

Ten eerste is het een principiële reactie op een oproep van onze Palestijnse collega’s om een boycot van Israëlische universiteiten en hoger onderwijs te ondersteunen. Veel Israëlische academici ondersteunen deze oproep. Ten tweede is het een protest tegen Israëls illegale bezetting waardoor de Palestijnse academische vrijheid dagelijks wordt geschonden. Studenten worden gearresteerd voor campusactivisme, academici worden verhinderd om te reizen en soms maandenlang in administratieve detentie gehouden. Bovendien hebben zij te maken met bruut geweld van Israëlische soldaten en kolonisten; de honderden militaire controleposten beperken hun bewegingsvrijheid en belemmeren een vrije toegang naar de lessen. Onderwijsinstellingen worden niet gespaard tijdens militair ingrijpen.

Ten derde is de academische boycot gerechtvaardigd vanwege de uitgebreide relatie tussen het Israëlische militaire establishment en de Israëlische universiteiten. Het bewijs hiervoor is overweldigend. Bijvoorbeeld de locatie van de Ariel Universiteit in een illegale nederzetting met een militaire basis op de door Israël bezette Westoever. Israëlische universiteiten, onder andere de Hebreeuwse Universiteit, zijn direct betrokken bij de productie en marketing van wapentechnologie. De rechtenfaculteit van Tel Aviv Universiteit ontwikkelde juridische ‘doctrines’ die oorlogsmisdaden ‘rechtvaardigen’.

Als academici kunnen we weinig doen om dit geweld en deze discriminatie een halt toe te roepen. Maar wij kunnen onze stem geven aan een wereldwijde oproep om de betrokken partijen ter verantwoording te roepen. Wij kunnen hierover kritisch discussiëren. Daarom hebben wij deze oproep ondertekend.


(Universiteit Leiden)
(ISS, Erasmus Universiteit)