Opinie

De Here

Mijn vriendin en ik zitten op een bankje in de Katwijkse duinen, hopend op de nachtegaal. Een oudere man vraagt of hij naast ons mag zitten. „Wij zijn gevaccineerd”, zegt mijn vriendin. „Ik ben van mijn leven nog niet gevaccineerd”, antwoordt hij. „God behoedt mij voor ziekten.” Wij willen weg, maar hij is nog niet klaar. „Bent u in de Here?” Haastig fietsen wij weg en horen vijf nachtegalen zingen. Spinoza zei al dat God gelijkstaat aan de Natuur. En de Natuur is volmaakt.

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl