Brieven

Brieven 7/6/2021

Treinkaping De Punt

Historisch onderzoek

Volgens het Haagse gerechtshof heeft de staat niet onrechtmatig gehandeld bij de beëindiging van de treinkaping bij De Punt in 1977 (‘Tegen militairen sta je met 10-0 achter’, 2/6). Bij dat oordeel heeft twijfel een belangrijke rol gespeeld: het is lang geleden, de gebeurtenissen zijn niet meer exact te herleiden en het was een chaotische situatie in de trein. De reden dat er sprake was van chaos, is bijvoorbeeld niet onderzocht. Die chaotische situatie kan niet los worden gezien van het aanvalsplan waarbij wel degelijk buitensporig geweld is gebruikt, zeker omdat het hier gaat om een antiterreuractie waarbij strikte geweldsinstructies van toepassing zijn. Dit is slechts één van de vele kanttekeningen die nog kan worden gemaakt, maar klaarblijkelijk niet relevant is in de juridische beoordeling.

Een juridische beoordeling is niet hetzelfde als een gedegen historisch onderzoek, bijvoorbeeld door het NIOD, waarbij veel breder wordt gekeken, en niet slechts naar de juridische aspecten. Een grondige historische analyse kan aansluiten bij het onderzoek dat het NIOD nu doet naar de dekolonisatie van Indonesië. De Molukse gijzelingsacties maken daar integraal onderdeel van uit. Een dergelijk onderzoek doet ook recht aan de grieven van de Molukse gemeenschap en kan bijdragen aan de closure van deze kwestie.

Het zou kwalijk zijn als we daar nog dertig jaar op moeten wachten, omdat we dan pas in de spiegel kunnen kijken, zoals ook bij de dekolonisatie van Indonesië het geval is.

Amsterdam

Vakantieplanning

Doe eens gek, blijf thuis

Op lege momenten vermaak ik mij dikwijls met het kijken naar woningen op Funda. Ik zie industriële keukens met cookers, banken met passende kussens en plaids, muren geschilderd in verantwoorde kleuren en niet te vergeten zeer fris ogende plantjes. Sowieso besteden wij Nederlanders veel tijd aan het ‘opleuken’ van onze huizen, als je alleen al afgaat op het assortiment op dit vlak. Is het dan eigenlijk geen vreemd verlangen dat een bepaalde groep mensen bij een paar weken vrij coronaprik-technisch alles regelt om hun huis te ontvluchten (Als je prik net in de vakantie valt, 4/6)? Het heilige huis van de vakantie is zo geïnternaliseerd dat wij het kennelijk gewoon vinden om te lezen dat prikdata de vakantieplannen doorkruisen. Ik stel voor, doe eens gek, blijf thuis en maak de reis in je eigen huis.

Amsterdam

Gender

Taalkundig monstrum

In de bespiegelingen van de Ombudsman over de discussie over een onzijdigheidsvorm voor mensen die zich noch als mannelijk of vrouwelijk aangeduid willen weten (Over gender en identiteit valt veel meer uit te zoeken dan wat je moet zeggen, 29/5), heeft het ANP deze week alvast de knoop doorgehakt: ‘hen’. Wat mij het meest bevreemdt in deze genderidentiteitsvorm is dat hij niet ontstaan is uit de groep zelf die het betreft. Ieder emancipatoir streven gaat uit van de identiteit die een groep zichzelf meegeeft. Is de samenleving bang om zelf eventuele discriminatie in de schoenen geschoven te kunnen krijgen, wie niet ‘hent’? Het lijkt erop. Het afgrijselijke van het opgelegde en dus juist weer stigmatiserende ‘hen’ is dat het ook nog eens een taalkundig monstrum is. Onze taal kent al ‘deze’, dat een onzijdigheid aanduidt die reeds ingeburgerd is, mooi klinkt, vrijlaat en volledig herkenbaar is.

Hilversum