Opinie

Dus

Mijn vrouw heb ik leren kennen in Thailand. Behalve Thais, spreekt zij goed Engels, Bahasa Indonesia en Portugees. Zij heeft een universitaire opleiding gevolgd. Toen wij in Nederland kwamen wonen, vroeg de ambtenaar van de inburgeringscursus haar in zijn gebroken Engels: „Where you come from?” Mijn vrouw antwoordde: „Thailand.” Waarop de man zei: „Dus.” En hij schreef op: analfabeet.

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl