Journalist Ans Boersma schuldig aan valsheid in geschrifte, maar krijgt geen straf

Uitspraak De rechtbank houdt rekening met verzachtende omstandigheden in de uitspraak over de zaak tegen journalist Ans Boersma: ze is schuldig, maar krijgt geen straf.
Journalist Ans Boersma en haar advocaat Marq Wijngaarden bij de rechtbank.
Journalist Ans Boersma en haar advocaat Marq Wijngaarden bij de rechtbank. Foto Robin Utrecht / ANP

De rechtbank acht voormalig Turkije-correspondent Ans Boersma schuldig aan het vals invullen van documenten om een visum te krijgen voor terreurverdachte Abdelaziz A., haar voormalige Syrische partner. Maar ze krijgt daar geen straf voor vanwege de schade die ze heeft geleden door de strafzaak. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam donderdag bekendgemaakt.

Het OM had een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand geëist. Justitie betichtte haar van „grenzeloze naïviteit” bij de hulp aan haar ex-vriend. Nadat een toeristenvisum niet aan hem werd verstrekt, heeft Boersma een bezwaarschrift ingediend en volgens de rechtbank „doelbewust een rooskleuriger beeld geschetst”. Daarmee is Boersma minstens „achteloos en opportunistisch met de haar bekende werkelijkheid omgegaan”, staat in het vonnis te lezen. Boersma werd door het OM ook beschuldigd van het gebruiken van valse documenten in de procedure rondom de visumaanvraag. Voor dat laatste heeft de rechtbank geen bewijs gevonden en haar daarvan zodoende vrijgesproken.

De rechtbank in Rotterdam zegt dat Boersma „gezien de ernst van het feit” eigenlijk een (taak)straf zou moeten krijgen. Maar de rechter houdt rekening met de omstandigheden. Zo gaat het om een oud feit - het gebeurde in 2014 - en Boersma is niet eerder veroordeeld voor strafbare feiten. Daarnaast weegt de rechtbank mee welke gevolgen de strafzaak voor de journalist heeft gehad. Ze is haar correspondentschap voor het FD in Turkije verloren. Daarna heeft ze door reputatieschade moeilijk andere journalistieke opdrachtgevers kunnen vinden.

Schadevergoeding

De zaak tegen Boersma heeft de afgelopen jaren veel stof doen opwaaien. Het Nederlandse OM vroeg in 2019 informatie op over Boersma van de Turkse autoriteiten in het kader van een terrorismeonderzoek naar haar ex-vriend. De journalist werd daarna zonder aankondiging het land uitgezet en kreeg een inreisverbod van zes jaar opgelegd.

Boersma vond dat justitie eerst contact met haar had moeten zoeken alvorens de Turkse autoriteiten in de kwestie te betrekken. Ze heeft het OM aansprakelijk gesteld voor misgelopen inkomsten, reputatieschade en immateriële schade, omdat ze haar journalistieke werkzaamheden heeft verloren door handelen van justitie. De Nederlandse staat heeft erkend fouten te hebben gemaakt en een schadevergoeding aangeboden. Inmiddels is overeenstemming bereikt over de hoogte daarvan.

Lees ook dit interview: ‘Ik ben nergens voor veroordeeld, maar als journalist ben ik wel af’