Brieven

Brieven 3/6/2021

Onderwijs

Dwing scholen niet open

Niet alles kan open, maar scholen zijn straks wel verplicht helemaal open. Dat is bizar. Een niet gevaccineerde leraar? Een scholier met een kwetsbare moeder thuis? Een niet goed geventileerd lokaal? Het gaat om individuele mensen, die niet op de valreep ziek willen worden en niet om het gemiddeld aantal ziekenhuisopnames! Waarom zijn grote groepen van 30 opeens beter dan groepen van 15? Krijgen de leerlingen met wie het niet zo goed gaat dan echt beter les? Hebben ze dan ook betere sociale contacten? Niet alle kinderen hebben alle lessen fysiek nodig; wat is er mis met maatwerk? Als een school dat al niet goed deed, komt het met dit doorgeslagen besluit nog minder goed. Voor een paar weken het lopende ritme alweer verstoren, voor wie is dat goed? Ik snap er niets van en vind dat weigeren moet kunnen. Het zou mooi zijn als de inspectie de scholen, die het tot nu toe goed geregeld hebben en het zo willen houden tot de zomervakantie niet in de departementale mal dwingt.

Amsterdam

Burn-outfabriek

Meer Kamerleden nodig

Een mogelijke maatregel om overwerktheid onder Tweede Kamerleden tegen te gaan is uitbreiding van het aantal zetels (Burn-outfabriek Den Haag, 29/5). In 1956 is het aantal zetels uitgebreid van 100 naar 150. Nederland had toen nog geen 11 miljoen inwoners. In België, met ruim 11 miljoen inwoners, heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers eveneens 150 leden. En de Ierse evenknie, de Dáil, telt 160 zetels bij slechts 5 miljoen inwoners. Inmiddels telt Nederland 17,5 miljoen inwoners en het landsbestuur is er niet eenvoudiger op geworden. Is het niet hoog tijd het aantal zetels uit te breiden naar minstens 200?

Nijmegen

Burn-outfabriek (2)

Extra assistentie is er al

Kamerleden raken overwerkt. Zihni Özdil bepleitte meer ondersteuning (Hoe de Kamer een burn-outfabriek werd, 29/5). Er is een reservoir van uitstekende assistentie vrij beschikbaar: de ex-Kamerleden die met wachtgeld thuis zitten omdat ze niet herkozen zijn. Ze hebben een netwerk en zijn ingevoerd in de dossiers en de mores van de Kamer. Profileren kunnen ze zich niet, omdat ze op de publieke tribune of via een scherm in de fractiekamer debatten moeten volgen. Maar ze hebben wel levenslang een pasje om de Kamer in te mogen, dus ze kunnen zich in alle vrijheid bewegen. Een dienende rol buiten de schijnwerpers, maar wel belangrijk voor goede wetgeving.

Amsterdam

Voorzitter

Alleen hond heeft ‘baas’

Het valt mij de laatste tijd op dat het woord „baas” vaak in de kop van diverse artikelen staat. Ik las onder andere al over „RIVM-baas” Van Dissel en boven een interview met de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak Henk Naves stond: Baas rechtspraak: ‘Misschien hebben we te weinig gesproken over de uitvoerbaarheid van bepaalde wetgeving’ (30/5). Ik begrijp dat het lekker bekt in een koptekst maar de betekenis van het woord baas is iemand die bepaalt wat anderen doen. Een voorzitter bepaalt naar mijn idee niets maar is eerder een persoon die een bijeenkomst voorzit waar men met elkaar iets besluit. Mijn moeder zei overigens altijd: alleen honden hebben een baas.

Amsterdam

Correcties/aanvullingen

Zonder test open

In de inzet bij het artikel Zo gaan we toch een beetje goed de zomer in (1/6, p. C2-3) stond dat concertzalen, poppodia, theaters en filmhuizen zonder test open mogen voor één persoon per 10 m2. Dat klopt niet, zij mogen zonder test open voor maximaal 50 personen die 1,5 meter afstand kunnen houden.