Shell en Milieudefensie praten over schikking in zaak-Nigeria

Olievervuiling Shell is aansprakelijk voor schade door olielekkage in de Nigerdelta, oordeelde het hof begin dit jaar. Het concern procedeert verder, maar installeert ook een lekdetectiesysteem en wil betalen.

De Nigerdelta waar olie in het water lekte. Foto Ron Bousso / Reuters
De Nigerdelta waar olie in het water lekte.

Foto Ron Bousso / Reuters

Milieudefensie en Shell praten over een ‘minnelijke afdoening’ in de rechtszaak waarin Shell aansprakelijk is gesteld voor schade door olielekkages in drie dorpen in de Nigerdelta. Dit hebben een Shell-woordvoerder en de advocaat van Milieudefensie bevestigd.

Het Haagse gerechtshof oordeelde eind januari dat het Nigeriaanse dochterbedrijf van Shell aansprakelijk is voor de schade die drie Nigeriaanse boeren en „de andere omwonenden voor wie Milieudefensie opkomt” in 2004 en 2005 leden door langdurige lekkages uit oliepijpleidingen. Het hof zou later oordelen over aansprakelijkheid over de schade bij een vierde eiser, uit het dorp Ikot Ada Udo, omdat het daarover nog vragen had. Op verzoek van Shell en Milieudefensie is deze zaak nu aangehouden „om de mogelijkheden voor een schikking te onderzoeken”, aldus een woordvoerder van Shell.

Lekdetectiesysteem

Shell heeft zich neergelegd bij het vonnis over de aansprakelijkheid voor de lekkage bij de andere drie boeren, hoewel het olie- en gasconcern het nog altijd oneens is met de argumentatie van het hof. Wel ging het concern in cassatie over de verplichting die het hof de Shell-dochter én het moederconcern in Nederland heeft opgelegd om een van de pijpleidingen te voorzien van een zogeheten lekdetectiesysteem. Volgens Shell zou hierover geen „behoorlijk overleg” zijn gevoerd tussen de eisers en Shell. Het concern spreekt van een „principiële zaak”.

Shell zegt al wel bezig te zijn de opdracht van het hof uit te voeren om binnen de gestelde periode van een jaar de pijpleiding langs het dorp Oruma te voorzien van het moderne waarschuwingssysteem. Hierdoor kunnen lekkages vanaf een afstand worden opgemerkt, zodat sneller kan worden ingegrepen als ze zich voordoen.

Compensatie

Ook Milieudefensie, die de zaak tegen Shell in 2008 met de vier eisers en namens de andere omwonenden begon, is in cassatie gegaan. Afgelopen vrijdag liet de Hoge Raad weten ook deze zaak te zullen behandelen. Anders dan het gerechtshof vindt de milieuorganisatie dat ook het hoofdkantoor van Shell aansprakelijk is voor het ontstaan van de lekkages in de Nigerdelta. Stemt de Hoge Raad hiermee in, dan betekent dit dat de bewoners van de drie getroffen dorpen ook naar de Nederlandse rechter kunnen stappen als de gesprekken over compensatie vastlopen.

Shell en Milieudefensie willen in dit stadium nog geen bedragen noemen. Maar dat het totaalbedrag van de vergoedingen voor de drie dorpen waarschijnlijk in de miljoenen zal lopen, wil Milieudefensie-advocaat Channa Samkalden wel beamen.