SER: landelijk landbouwakkoord nodig

Agrarische sector Een landelijk akkoord moet ervoor zorgen dat de landbouw in 2050 niet meer vervuilt. Dit kost 1,5 tot 2 miljard euro per jaar.

Akkerland in Flevoland.
Akkerland in Flevoland. Foto Robin van Lonkhuijsen / ANP

Er moet binnen een jaar een landbouwakkoord komen waarin afspraken worden gemaakt over onder meer de uitstoot van stikstof, landschapsbeheer, dierenwelzijn en biodiversiteit. Dit adviseert de Sociaal-Economische Raad (SER) in een rapport dat woensdagochtend is gepubliceerd. Het akkoord moet leiden tot een soepele overgang naar een duurzame landbouw.

De SER, een belangrijk adviesorgaan van de regering, verkende in opdracht van demissionair minister Carola Schouten (Landbouw, CU) de mogelijkheid voor zo’n landbouwakkoord. De verkenners van de SER spraken met tachtig betrokkenen uit de sector: boerenorganisaties, milieuclubs, onderzoekers van de universiteit, lobbygroepen en het bedrijfsleven. Een akkoord moet de agrarische sector uit een „impasse” halen, zegt SER-kroonlid (onafhankelijke deskundige) Katrien Termeer. Het akkoord moet leiden tot „langjarig, voorspelbaar en coherent beleid” en het onderlinge vertrouwen in de sector weer herstellen. Momenteel zijn de verhoudingen tussen de „boer, keten, samenleving en overheid” gepolariseerd, volgens het SER-onderzoek.

Duidelijke randvoorwaarden

Er moeten heldere randvoorwaarden gesteld worden door de politiek waaraan de hele agrarische sector zich moet houden, volgens de SER. Daarvoor kan geput worden uit de vele onderzoeken op dit terrein en internationale afspraken. Zo moet de stikstofuitstoot in 2030 50 procent omlaag en de kooldioxide-uitstoot met 55 procent, volgens de SER. Ook moet er meer aandacht komen voor de inkomsten van de boer, het welzijn van de dieren en biodiversiteit. Er moet bovendien extra aandacht zijn voor de jongere agrarische ondernemers, volgens Termeer, omdat deze nu nog ondervertegenwoordigd zijn in de discussie over de toekomst van de landbouw.

Lees ook: Critici vinden stikstofplan van landbouworganisaties een ‘slap compromis’

Zeven routes

In 2050 moeten alle bedrijven volledig duurzaam zijn en hiervoor moet - schat de SER - jaarlijks circa 1,5 tot 2 miljard euro uitgetrokken worden. De SER stippelde zeven routes uit hoe de boer kan verduurzamen. Die variëren van landbouw met meer innovatieve technieken en biologische landbouw tot het stoppen als agrarisch ondernemer.

De afgelopen maanden verschenen er verschillende rapporten over de toekomst van de Nederlandse landbouw. In maart van dit jaar kwam een onderzoeksrapport uit van topambtenaren van de rijksoverheid waarin gesteld wordt dat de veestapel met 17 tot 30 procent moet worden verkleind. En vorige week publiceerden boeren-, bouw- en milieuclubs een plan om de stikstofuitstoot in Nederland in 2030 met 40 procent te verlagen.