273 tolken hielpen het Nederlandse leger in Afghanistan, wat gebeurt er met hen nu Nederland daar vertrekt?

Afghanistan Nederland heeft 273 lokale tolken ingehuurd in Afghanistan. Velen hebben met het oog op het naderende vertrek van westerse troepen asiel aangevraagd, omdat de Taliban hen zien als verraders. Het proces verloopt echter moeizaam.

Een Afghaanse tolk (links) vertaalt vragen van een Amerikaanse soldaat (tweede van links) aan twee mannen in oostelijk Afghanistan in april 2009.
Een Afghaanse tolk (links) vertaalt vragen van een Amerikaanse soldaat (tweede van links) aan twee mannen in oostelijk Afghanistan in april 2009. Foto Tyler Hicks/The New York Times

Anne-Marie Snels, oud-voorzitter van de militaire vakbond AFMP, kent schrijnende gevallen. Zoals de Afghaanse tolk die eindelijk alle papieren voor zijn visumaanvraag rond had, maar toen een dochter kreeg – waardoor hij alle documenten opnieuw moest inleveren. Gezinnen die op het laatste moment niet mochten vliegen vanuit Kabul vanwege een corona-besmetting en terug moesten naar hun woonplaats, honderden kilometers over bergachtige wegen die met de dag gevaarlijker worden.

Lees ook dit opiniestuk: Toon daadkracht, vang Afghaanse tolken op

In de bijna twintig jaar dat Nederland militair betrokken was in Afghanistan zijn er 273 lokale tolken ingehuurd, zo meldt demissionair minister van Defensie Ank Bijleveld (CDA) in antwoord op Kamervragen. Daarnaast heeft Nederland ook gebruik gemaakt van de diensten van tolken van coalitiepartners.

Velen van hen verkeren nu in groot gevaar. Na twee decennia trekt het Westen zijn troepen terug uit Afghanistan. Op 11 september van dit jaar, exact twintig jaar na de aanvallen van Al-Qaeda op de Twin Towers en het Pentagon, moet de laatste Amerikaanse militair op het vliegtuig zijn gestapt. De Nederlandse missie vertrekt vermoedelijk eerder: Duitsland, dat Nederlandse militaire instructeurs huisvest in de noordwestelijke stad Mazar-e-Sharif, stopt op 4 juli.

De westerse nederlaag in Afghanistan plaatst de tolken in een onmogelijke positie. De Taliban beschouwen iedereen die heeft samengewerkt met de buitenlandse bezetter als een verrader. Harde cijfers ontbreken, maar de schattingen over het aantal vermoorde tolken en andere voormalige werknemers van de Amerikaanse missies in Afghanistan en Irak liggen tussen enkele honderden en meer dan duizend. In de afgelopen maanden is de veiligheidssituatie in Afghanistan snel slechter geworden. De vraag is hoelang de Afghaanse regering zich staande kan houden zonder steun van westerse militairen.

Nederland heeft 287 aanvragen voor asiel ontvangen. 68 tolken zijn in Nederland, 83 wachten nog op hun visum. 101 aanvragen zijn afgewezen

Lokale tolken die voor Nederland hebben gewerkt, kunnen in principe rekenen op asiel. In 2019 nam de Tweede Kamer een motie aan van D66-parlementariër Salima Belhaj, die bepaalt dat er vanuit moeten worden gegaan dat tolken systematisch worden vervolgd – en dat ze dus recht hebben op bescherming. Tolken moeten daarom een visum krijgen om vervolgens de asielprocedure in Nederland te ondergaan.

Lees ook: 'Geen zin om in Afghanistan te blijven, maar goede aftocht bestaat bijna niet'

Dat betekent nog niet dat alle tolken die zich nu melden bij de Nederlandse ambassade meteen kunnen vertrekken. De „identiteit van de aanvrager dient vastgesteld te worden”, zo schrijven de demissionaire ministers Bijleveld en Kaag (Buitenlandse Zaken, D66): „en we moeten zeker stellen dat de aanvrager inderdaad in het kader van een internationale militaire missie voor Nederland heeft gewerkt als tolk.”

Bureaucratische procedures

Dat klinkt logisch, maar de praktijk is er een van „enorm bureaucratische procedures”, zo zegt oud-AFMP bestuurder Anne-Marie Snels: „uit niets blijkt dat dit dossier prioriteit heeft.”

Het twintig pagina’s tellende vragenformulier waarop Snels de hand heeft weten te leggen, ademt de sfeer van wantrouwen. ‘Hoe weet u dat u in gevaar bent vanwege uw werk voor Nederlandse militairen?’, is een van de vragen. ‘Zou u veilig kunnen leven in een ander deel van Afghanistan?’, is een andere: ‘Zo nee, waarom niet?’ De vragenlijst is volgens het kabinet inmiddels ingekort. Maar het aanleveren van een geldig identiteitsbewijs of een geboorteakte is niet eenvoudig in een failed state die steeds verder in handen valt van de Taliban.

De Nederlandse ambassade in Kabul, schrijven Bijleveld en Kaag, heeft inmiddels 287 aanvragen voor asiel ontvangen. 68 tolken zijn – met hun gezin – in Nederland. 83 tolken wachten nog op hun visum. 101 aanvragen zijn afgewezen. Sommigen van hen konden niet aantonen dat ze voor Nederland als tolk hadden gewerkt. Anderen hebben „langdurig voor andere coalitielanden gewerkt en dienen zich eerst tot dat land te wenden.”

Deze woensdag vergadert de vaste Kamercommissie voor Defensie over de Afghaanse tolken. De overgrote meerderheid van de Kamer zal aandringen op actie. „De tijd begint te dringen”, zegt Jeroen van Wijngaarden (VVD). „We missen het gevoel van urgentie”, zegt Kati Piri (PvdA). „We willen een evacuatieplan.”