Ruim 50 arbeidsmigranten onder ‘erbarmelijke omstandigheden’ aangetroffen

Huisvesting Het gaat om een groep Roemeense arbeidsmigranten die verbleven op een boerderij in het Limburgse Linne. Zij oogden verwaarloosd en kwetsbaar.
Een van de kamers waar de arbeidsmigranten verbleven.
Een van de kamers waar de arbeidsmigranten verbleven. Foto Gemeente Maasgouw

Op het terrein rond een boerderij in het Limburgse Linne zijn afgelopen donderdag ruim vijftig arbeidsmigranten aangetroffen onder „erbarmelijke en gevaarlijke omstandigheden”. Het gaat om een groep Roemeense arbeidsmigranten, die bestaat uit voornamelijk jongvolwassenen en een enkele oudere. De eigenaren van de boerderij, een echtpaar, werden hierop door de gemeente Maasgouw gesommeerd de arbeidsmigranten binnen 24 uur elders te huisvesten en gaven hier gehoor aan. De vondst is dinsdag door de gemeente Maasgouw in een verklaring bekendgemaakt.

De arbeidsmigranten werden ontdekt tijdens een gezamenlijke controle van de vreemdelingenpolitie, de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de gemeente Maasgouw. Burgemeester Stef Strous zegt in de verklaring „zelden zo een mensonterende situatie” te hebben meegemaakt. Sommige arbeidsmigranten maakten op hem een verwaarloosde en kwetsbare indruk. De voorman van de arbeidsmigranten vertoonde intimiderend gedrag, zowel richting de ambtenaren als de arbeidsmigranten.

De arbeidsmigranten verbleven in bijgebouwen van de boerderij, waar in totaal zo’n zeventig (stapel)bedden stonden. Hiervan waren er donderdag 58 in gebruik. Het pand ziet er volgens de gemeente zwaar verouderd, vervuild, verwaarloosd en onveilig uit. Er is geen ventilatie aanwezig, vluchtroutes ontbreken of zijn gebarricadeerd en stapelbedden komen soms tegen het dak aan. Ramen zijn versperd met tralies, de verblijfsruimten zijn zwaar vervuild en gasflessen en gasbranders staan in de directe omgeving van volle slaapruimten.

Op 20 mei vond al eens een controle plaats bij de boerderij, maar toen was er volgens een gemeentewoordvoerder geen reden om meteen op te treden. Wel was er genoeg aanleiding om donderdag opnieuw onaangekondigd een bezoek te brengen. Na de sommatie om de arbeidsmigranten elders onder te brengen, vond zondag een herinspectie plaats bij de boerderij. Alle arbeidsmigranten zouden toen zijn overgeplaatst naar een ander verblijfadres. Bij de gemeente is niet bekend waar dit is, vertelt de woordvoerder: „Het is vreselijk, maar we zijn als gemeente met handen en voeten gebonden. We hebben ervoor gezorgd dat deze ellendige situatie beëindigd is, maar zodra de arbeidsmigranten weg zijn, verdwijnen ze weer onder de radar.”

De eigenaren van de boerderij leken zich volgens de gemeente afzijdig te houden van de leefsituatie van de arbeidsmigranten. Zo hielden ze geen administratie bij van de bewoners in de vorm van een nachtregister. Wel beschikten ze over een map met kopieën van identiteitsbewijzen van de migranten. Of die informatie volledig was, bleef voor de gemeente onduidelijk. De Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt geen overtreding van de Wet Arbeid Vreemdelingen te hebben geconstateerd. Wel is een onderzoek ingesteld naar onderbetaling en overtredingen van de arbeidstijdenwet.

Lees ook: Hoe Oost-Europese migranten worden uitgebuit in Nederland