Onbevoegde collega’s tekenden wel vaker iets af

Deze rubriek belicht elke week kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Ditmaal arbeidsrecht.

Foto Remko de Waal/ANP

Na enkele jaren als beveiliger en vrachtcontroleur te hebben gewerkt, was hij voor het bedrijf dat onder meer de vracht op Schiphol controleert verantwoordelijk voor de personeelsbezetting. De man wordt eind november op staande voet ontslagen omdat het weekend ervoor een groot deel van de vracht niet door röntgenmachines is gegaan en veiligheidsverklaringen voor de vracht namens hem zijn ondertekend door een collega die in opleiding is. „Dergelijk handelen brengt de veiligheid van de burgerluchtvaart ernstig in gevaar’’, staat in de ontslagbrief van het bedrijf. Dat rekent het de man ook aan niet te hebben gemeld dat tijdens het desbetreffende weekend niet alle vracht door de röntgen is gegaan.

De man vecht zijn ontslag aan: controleren van de vracht is geen onderdeel van zijn functie en hij viel dat weekend niet in als röntgenmedewerker.

De rechter heeft verklaringen van medewerkers dat het gebruikelijk was dat ongediplomeerd personeel röntgen-screenings deed dan wel veiligheidsverklaringen uitschreef. Bovendien toont de man aan dat het bedrijf van deze praktijken op de hoogte was: in e-mails had hij de karige personeelsbezetting en het gebrek aan opleiding van het werkende personeel in het weekend eerder aangekaart. Daar komt bij dat zijn directe collega-planner niet eens bevoegd is als röntgenmedewerker, dus dat die werkzaamheden (screenings, veiligheidsverklaringen) eigenlijk helemaal niet bij zijn nieuwe functie horen. Dit alles in overweging nemend, ontbreekt een dringende reden voor ontslag op staande voet, stelt de rechter.

Het tegenverzoek van het bedrijf om het contract te ontbinden wordt om diezelfde reden afgewezen: de man heeft niet verwijtbaar gehandeld, en van een ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsverhouding is (nog) geen sprake. De man moet zijn werk kunnen hervatten.