Inenting 50+ zichtbaar in ziekenhuis

Daling coronacijfers De corona-epidemie krimpt snel, maar nog niet zo hard als vorig jaar. Destijds waren ook nog strengere maatregelen van kracht.

Militairen aan het werk in de vaccinatielocatie in Molenbeke. ANP ROB ENGELAAR

Zes coronagerelateerde opnames op de IC, meldde het Landelijk Coördinaticentrum Patiënten Spreiding (LCPS) gisteren. Precies een maand geleden waren het er nog zestig. Toegegeven: die zestig was een uitschieter naar boven (het weekgemiddelde lag toen op zo’n 47) en de zes is juist bijzonder laag (het weekgemiddelde is nu ongeveer 15), maar het toont aan hoe snel de corona-epidemie in Nederland nu krimpt.

De daling gaat snel – veel sneller dan in januari, toen de epidemie werd onderdrukt met een nieuwe lockdown. Destijds liep het aantal nieuwe ziekenhuisopnames in een maand tijd met zo’n dertig procent terug. Nu is er, zonder nieuwe maatregelen maar met vaccins en warmer weer, een afname van ongeveer zeventig procent in een maand tijd. Het gaat niet zo snel als een jaar geleden, toen door de ‘intelligente lockdown’ het aantal opnames in een maand tijd met bijna 85 procent afnam. Destijds duurde het wel een stuk langer voor er werd versoepeld. Exact een jaar geleden, op 1 juni, gingen de eerste grote versoepelingen na de eerste golf in: onder meer de horeca en culturele instellingen konden weer open. In juni lagen er nog zo’n 150 coronapatiënten op de IC. Nu ongeveer 450 – komende zaterdag mogen de kroegen weer open – met wat restricties– en mogen bioscopen en concertzalen weer mensen ontvangen.

De situatie is nu wel anders dan een jaar geleden: destijds was nog niemand gevaccineerd en hadden relatief weinig mensen bescherming opgebouwd doordat ze de infectie hadden doorgemaakt. Nu zijn 9,5 miljoen mensen gevaccineerd. Sinds dinsdag mogen mensen die zijn geboren in 1981 een vaccinatieafspraak maken en inmiddels heeft 87 procent van de 65-plussers minimaal één prik gehad. Er zijn bovendien bijna een miljoen vijftigers gevaccineerd, een leeftijdsgroep waarvan tot voor kort veel mensen in het ziekenhuis werden opgenomen. Dat zij nu zijn gevaccineerd, is te zien in het ziekenhuis. Sinds half april is het aantal opgenomen zestigers en zeventigers spectaculair gedaald. Destijds ging het om zo’n duizend ziekenhuisopnames per week in die leeftijdscategorie, afgelopen week waren het er nog zo’n tweehonderd. Ook onder veertigers en vijftigers is de daling ingezet, het aantal opnames halveerde in die leeftijdscategorie sinds begin mei naar zo’n tweehonderd opnames per week.

Lees ook: Zijn de zorgen over het virus bijna voorbij?

Opvallend is dat ook het aantal positieve tests razendsnel daalt, ook onder tieners en twintigers die nog niet aan de beurt zijn voor vaccinatie en de afgelopen weken de hoogste besmettingscijfers hadden. In totaal kreeg het RIVM afgelopen week 20.608 meldingen van positieve tests binnen, een daling van 18 procent ten opzichte van vorige week en het laagste aantal sinds eind september. In vier weken tijd is het aantal positieve tests onder tieners en twintigers bijna gehalveerd. Mogelijk ook omdat er minder vaak wordt getest door de opkomst van de zelftest, die in de supermarkt verkrijgbaar is. Daarnaast is een aantal besmettingroutes afgesneden: doordat bijvoorbeeld vijftigers al zijn gevaccineerd, is de kans kleiner geworden dat ouders hun kinderen aansteken. Daarnaast hebben veel jongeren bescherming opgebouwd doordat zij al eens corona hebben gehad en speelt ook het warmere seizoen een rol, waarin het coronavirus waarschijnlijk minder goed gedijt.

Onder basisschoolkinderen steeg het aantal positieve tests licht. In die leeftijdsgroep werd na de meivakantie ook meer getest. Kinderen worden vaker getest als ze naar school gaan. Als één leerling besmet is, wordt uit voorzorg in principe de hele klas getest.