Brieven

Brieven 1/6/2021

Seedorf

Doe als Luis Suárez

Jammer dat schrijfster en columniste Carolina Trujillo haar column in de weekendkrant moet afstaan aan oud-voetballer Clarence Seedorf (Gewisseld voor Seedorf, 29/5) en naar de donderdagkrant verhuist. Het aangevoerde argument, dat zij in tegenstelling tot Seedorf de sport van buitenaf bekijkt, maakt haar column juist zo interessant. Ze neemt je bij de hand op een sportreis waarvan de bestemming steeds weer verrassend is en trakteert je tijdens de reis op prachtige metaforen, nieuwe sportinzichten en verrassende zijpaden. Een originele sportcolumn die niet zelden wordt afgesloten met een duidelijk statement. Ja, ze stelt misstanden in de sport, en dat zijn er velen, op niet mis te verstane wijze aan de kaak. Strijder Carolina, doe als je landgenoot Luis Suárez en vecht je terug naar de plaats waar je schittert!

Amsterdam

Politieke burn-outs

Dualisme kost geld

Om effectieve ‘parlementaire tegenmacht’ te kunnen organiseren moet de Kamer onder andere meer beleidsmedewerkers aanstellen, stelt Zihni Özdil zeer terecht (Hoe de Kamer een burn-out fabriek werd, 29/5). De Kamer zou daarbij een voorbeeld kunnen nemen aan het Europees Parlement, dat zich sinds 1952 van democratisch vijgenblad heeft weten op te werken tot een centrale actor binnen het algehele politieke systeem van de EU. Zijn huidige status zou het EP evenwel niet hebben bereikt als het zichzelf door de jaren heen niet van de nodige armslag had weten te voorzien. Zo weten EP-leden zich tegenwoordig ondersteund door, behalve persoonlijke assistenten, ook enige honderden beleidsmedewerkers. Deze maken deel uit van de ambtelijke ondersteuning van de diverse fracties; het secretariaat-generaal met zijn directoraten-generaal, directies en afdelingen; de juridische dienst; en de Europese parlementaire onderzoeksdienst. EP-leden worden systematisch gevoed met achtergrondnota’s, briefings en langetermijnstudies en zo in staat gesteld effectief tegenover de Europese Commissie en Raad hun functie uit te oefenen. Duur? Zeker. Maar geloofwaardig dualisme kost nu eenmaal geld: put your money where your mouth is.

Rhenen

Politieke burn-outs (2)

Negeer je mobieltje

SP-kamerlid Michiel van Nispen stond klaar om te gaan hardlopen, nam toch nog snel zijn rinkelende mobiel op en kon het lopen vergeten (Waarom is het Binnenhof een burn-outfabriek?, 29/5). Het zoveelste voorbeeld van een mens die zich volledig laat beheersen door zijn mobiel. In de Tweede Kamer zie je het vaak: een Kamerlid staat achter het spreekgestoelte, maar de aandacht gaat daar niet naar uit. Er wordt gekeken naar binnenkomende berichten of die worden net verstuurd. Waarom is er niemand die paal en perk stelt aan gebruik van mobiele telefoons tijdens vergaderingen? Het zijn bespottelijke taferelen: iemand doet zijn verhaal, maar er wordt ondertussen geappt dat het een lieve lust is. Wat een minachting jegens de spreker. Mobielen weg uit de Kamer en de burn-outklachten zullen verminderen. Word baas over je telefoontje!

Hoorn

Filosofie

Nogal logisch

Daan Roovers, voormalig Denker des Vaderlands, geeft in haar bespreking van een eindexamen filosofie een aardige trouvaille ten beste: „Filosofie wordt vaak als ‘alfa’ gezien, maar dat is een misverstand. Er zit een groot gedeelte logica in. Dat is juist heel wiskundig.” (‘Als ze dit halen, zijn het goede gesprekspartners’, 28/5). Ik kan hieruit alleen maar concluderen dat alle zogenaamde alfawetenschappen volgens haar eigenlijk gewoon bètawetenschappen zijn.

Of zou het echt zo zijn dat historici, taalkundigen en andere alfawetenschappers geen greintje logica in hun activiteiten gebruiken? De voormalige Denker des Vaderlands bakt ze wel erg bruin.

Zoetermeer