Brieven

Publieke omroep

Op NPO-platforms geen cookies van adverteerders

Foto Rogier Veldman

Zaterdag bepleitten Marietje Schaake en Marleen Stikker een sterkere publieke ruimte online en een sterkere rol van de publieke omroep daarin (NPO, geef vorm aan online publieke ruimte, 22/5). Zij hebben gelijk dat het publieke belang online meer bescherming en ondersteuning verdient. Enkele onjuistheden wil ik graag rechtzetten. De publieke omroep is in transitie, van traditionele omroep naar een mediaorganisatie waarvoor on demand en online even belangrijk zijn als lineaire radio en televisie. Dat is een reden voor de vernieuwing van onze programmering. Het is niet zo dat de NPO alleen mensen wil blijven binden aan televisie. We verschuiven juist geld van lineaire televisie naar online. De bewering dat de publieke omroep inhoudelijke programma’s als Kassa en Andere Tijden daarbij zou marginaliseren ten gunste van amusement is flauwekul. Onze programmeerstrategie is er juist op gericht inhoudelijke programmering te vernieuwen en aantrekkelijker te maken, niet om ze plaats te laten maken voor programma’s met minder publieke waarde.

NPO Start krijgt binnen de publieke omroep een meer centrale rol. Zo geven wij vorm aan de sterke publieke ruimte, waar Schaake en Stikker terecht voor pleiten. Eigen platforms als NPO Start en NPO Luister zijn essentieel. We maken daarbij gebruik van publieke algoritmen om gebruikers in contact te brengen met ons pluriforme aanbod in de volle breedte. Gebruikers hebben de volledige controle en honderd procent garantie dat hun data nooit met derden wordt gedeeld. Op deze NPO-platforms vind je dus geen cookies van adverteerders of technologie van Google of Facebook waarmee je gevolgd wordt.

De publieke omroep is wel actief op platforms als YouTube, Facebook en Instagram. Ik ben het met Schaake en Stikker eens dat Google en Facebook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid onvoldoende respecteren. Tegelijk zijn het verreweg de grootste platforms voor Nederlandse internetgebruikers. Wij zetten ze bewust terughoudend in om publiek te bereiken én te verleiden onze eigen sites en apps te bezoeken. Met succes.

Samen met andere organisaties in het publieke domein wil de publieke omroep bijdragen aan de agenda om het publieke domein te versterken. Dat vraagt steun van het nieuwe kabinet, zowel in regelgeving als budget, want het speelveld met kapitaalkrachtige internationale bedrijven is bepaald niet gelijkwaardig.


lid van de raad van bestuur NPO