FVD, JA21, SGP, BBB en Groep Den Haan vragen aandacht voor jongere generatie

De vijf partijen die donderdagochtend langskwamen bij informateur Mariëtte Hamer hebben vooral gepleit voor maatregelen die de jongere generatie uit de coronacrisis moeten helpen. Caroline van der Plas van BBB zei dat ze aandacht had gevraagd voor familiebedrijven en „de jonge generatie die die bedrijven straks moet overnemen”. Thierry Baudet (FVD) vond dat er een eind moest komen aan alle coronamaatregelen, „zodat we weer kunnen gaan leven”. Joost Eerdmans van JA21 en Kees van der Staaij van de SGP kaartten de onderwijsachterstanden aan die jongeren hebben opgelopen in de coronacrisis, en de lange wachtlijsten in de jeugdzorg.

Informateur Hamer begon deze week met het voeren van gesprekken in kleinere groepen. Woensdag sprak ze met VVD, D66, CDA, PvdA en GroenLinks. Donderdag met FVD, JA21, SGP, BBB en Groep Den Haan. Liane den Haan, die sinds haar afsplitsing van 50Plus een eenmansfractie is in de Tweede Kamer, zei dat ze zich niet direct thuisvoelde tussen de vier andere partijen die er donderdag bij waren, omdat die volgens haar conservatiever zijn dan zijzelf, maar „de clusters zijn gemaakt met name op het feit dat wij dezelfde onderwerpen hebben ingebracht”. Ook voor haar is het onderwijs een belangrijk onderwerp, zei zij. Groep Den Haan en de SGP vroegen naast aandacht voor de jongere generatie ook aandacht voor ouderen die het moeilijk hebben.

Urgente thema’s
Informateur Hamer wil eerst met alle partijen praten over het herstelplan, en pas daarna aan de echte kabinetsformatie beginnen. Eerdmans zei dat Hamer alle partijen een schema heeft gegeven met „allemaal blokken, van steunmaatregelen tot herstelbeleid tot aan de urgente thema’s voor een nieuw kabinet”. Als „topthema’s voor een nieuw kabinet” had zij volgens hem aangemerkt: de energietransitie, de inclusieve samenleving en internationalisering. Zelf vond Eerdmans die thema’s „een linkse inslag” hebben en „niet urgent”. In plaats daarvan heeft hij drie andere thema’s aangedragen: ten eerste „Europa en de schuldenberg die kan ontstaan voor Nederland, die wij dat allemaal moeten gaan betalen”. Daarnaast migratie en veiligheid.

Het was niet alle partijleiders duidelijk wat precies onder het ‘herstel- en transitiebeleid’ valt, waarover deze week zou worden gesproken aan de formatietafel. „We moeten oppassen dat we niet een heel theoretische discussie krijgen over welk onderwerp nou in welk blokje thuishoort”, zei Van der Staaij.

Donderdag- en vrijdagmiddag had informateur Hamer vertegenwoordigers uitgenodigd van organisaties die zich bezighouden met de thema’s ouderen, duurzaamheid en digitalisering.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Hamer verzekert JA21 en FVD: elke coalitie is nog mogelijk