Vijftien burgemeesters: kabinet moet zich inzetten voor kwetsbare wijken

De Rotterdamse wijk Carnisse.
De Rotterdamse wijk Carnisse. Foto: Joris van Gennip

Een nieuw kabinet moet zich actief inzetten voor het herstel van kwetsbare stedelijke gebieden die kampen met „hardnekkige sociale problemen en achterstelling”. Daarvoor pleiten vijftien burgemeesters, onder meer van de vier grote steden, en diverse maatschappelijke organisaties woensdag in het Algemeen Dagblad. Om de problematiek het hoofd te bieden, moet volgens de ondertekenaars jaarlijks 500 miljoen euro extra worden uitgetrokken. Daarnaast dient de huidige „verkokering” tussen beleidsterreinen als onderwijs en hulpverlening plaats te maken voor maatwerk, zo staat in de oproep.

In de zestien meest kwetsbare stedelijke gebieden in Nederland wonen grofweg één miljoen mensen. Zij zouden zowel te maken hebben met armoede, werkloosheid en schulden, als met criminaliteit en achterstelling in het onderwijs en de gezondheidszorg. Hierdoor staat de leefbaarheid en veiligheid in de wijken onder druk, zo is te lezen in de oproep. Door de vele problemen in de wijken en „tekortschietend overheidshandelen”, zouden veel bewoners vastlopen op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en de hulpverlening.

Bovendien, zo stellen de ondertekenaars, zorgt de kloof tussen deze en veel andere plekken voor „parallelle samenlevingen” en „wederzijds wantrouwen tussen overheid en burgers”, een situatie waar criminelen misbruik van zouden maken.

De burgemeesters pleiten voor het opnemen van een zogeheten Nationaal Herstel- en Perspectiefprogramma Leefbaarheid en Veiligheid in het regeerakkoord. Een vergelijkbaar programma in Rotterdam-Zuid illustreert volgens hen de effectiviteit van bepaalde maatregelen, zoals het intensief begeleiden van werkzoekenden en het middels woningbouw behouden van de middenklasse.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Vijftien burgemeesters: kabinet moet zich inzetten voor kwetsbare wijken