Milieudefensie wint baanbrekende rechtszaak van Shell over CO₂-uitstoot

Klimaatzaak Het beursgenoteerde olie- en gasbedrijf moet de uitstoot van broeikasgassen sneller terugbrengen om te voldoen aan de eisen van het Klimaatakkoord van Parijs, oordeelt de rechter. Shell zal hoogstwaarschijnlijk in beroep gaan.
Donald Pols, directeur Milieudefensie, is dolblij om de uitspraak van de rechtbank.
Donald Pols, directeur Milieudefensie, is dolblij om de uitspraak van de rechtbank. Foto Remko de Waal/ANP

Olie- en gasbedrijf Shell moet de uitstoot van broeikasgassen sneller terugbrengen dan het zelf van plan was. Dat heeft de rechtbank in Den Haag woensdagmiddag bepaald in een veelbesproken rechtszaak die was aangespannen door onder meer klimaatorganisatie Milieudefensie en ruim 17.000 individuele eisers. Shell moet zijn CO₂-uitstoot uiterlijk in 2030 met netto 45 procent hebben teruggebracht ten opzichte van 2019, beveelt de rechtbank. Ook heeft Shell volgens de rechter een „zwaarwegende inspanningsverplichting” ten opzichte van zijn toeleveranciers en afnemers als het gaat om CO₂-reductie. De uitspraak kan ertoe leiden dat ook andere internationale oliemaatschappijen via de rechter worden gedwongen om meer te doen om milieuschade te voorkomen.

Lees ook dit interview met onderzoekers Klimaatzaken Laura Burgers: ‘Klimaat is steeds meer mensenrechtenzaak’

Voor de tweede keer heeft een Nederlandse rechter met dit vonnis gezorgd voor een uitspraak in een klimaatzaak die ook internationaal grote repercussies kan hebben. Eerder gebeurde dat in de Urgenda-zaak in 2015 (die uiteindelijk eind 2019 in cassatie door de Hoge Raad definitief in het voordeel van Urgenda werd beslist). In die zaak werd de staat gesommeerd om zijn uitstoot van broeikasgassen te reduceren.

Deze keer gaat het om een private partij. Het unieke van deze zaak is dat Milieudefensie vraagt om aanpassing van het beleid van het beursgenoteerde Shell, om te voldoen aan de eisen van het Klimaatakkoord van Parijs. In eerdere klimaatzaken tegen olie- en gasbedrijven – er zijn er wereldwijd inmiddels tientallen geweest, waarin soms ook Shell werd gedaagd – ging het meestal om verantwoordelijkheid voor schade als gevolg van klimaatverandering.

In deze zaak kijkt Milieudefensie naar de toekomst. Zonder deelname van bedrijven zoals Shell, kunnen de afspraken die zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs onmogelijk worden gehaald. Het huidige beleid van Shell zorgt voor ‘onrechtmatige gevaarzetting’, zei advocaat Roger Cox, die eerder ook verantwoordelijk was voor de Urgenda-zaak, in een van zittingen.

Hoger beroep

Lees ook: Shell kan voor het klimaat niet nog meer doen, vindt Shell

De rechters zijn het daarmee eens. Dat Shell als private partij officieel geen rol heeft in het Parijs-akkoord was daarbij kennelijk niet doorslaggevend. Ook heeft Milieudefensie voldoende aannemelijk gemaakt dat het beleid van Shell niet strookt met wat Parijs vraagt. Volgens Shell zelf is zijn bedrijfsstrategie wel in overeenstemming met Parijs, zoals het bedrijf ook op de recente aandeelhoudersvergadering nog eens heeft gezegd. Veel aandeelhouders bleken daar overigens aan te twijfelen. Een motie van het activistische beleggerscollectief Follow This, waarin werd gevraagd om strenger beleid, kreeg steun van 30 procent van de aandeelhouders, het dubbele van vorig jaar.

Het wachten is nu op milieugroepen die andere olieconcerns ter verantwoording zullen roepen. Maar eerst volgt zeer waarschijnlijk een hoger beroep in deze zaak. Want het lijkt niet waarschijnlijk dat Shell zich zomaar bij de uitspraak van de rechtbank zal neerleggen. Het bevel om CO₂ te reduceren gaat overigens per direct in, ook zolang het hoger beroep in de zaak loopt.