Brieven

Brieven 26/5/2021

Brieven

Bob Dylan

Leve de toe-eigening

Paul Scheffers opmerking in zijn mooie Bob Dylan-tribute (Deze muziek voelt als de soundtrack van mijn vrijheid, 21/5), over de hedendaagse heisa over ‘culturele toe-eigening’ is me uit het hart gegrepen. Zonder toe-eigening was onze cultuur maar een armzalige bedoening. The Rolling Stones en The Beatles begonnen met het naspelen van Amerikaanse rock-’n-roll en r&b, veelal van zwarte artiesten (Chuck Berry!). En neem ‘Porgy and Bess’, de opera uit 1935. De makers, Ira en George Gershwin, waren zoons van Joods-Russische immigranten. De Gershwins reisden voor ‘Porgy and Bess’ van New York naar de Mississippi-delta om te zien hoe zwarte mensen daar leefden en werkten. Dit resulteerde onder meer in het prachtnummer ‘Summertime’. Dit lied werd door velen gecoverd, erg mooi door Brainbox in 1969, vier Nederlandse witte polderjongens. Leve deze serie toe-eigeningen. Dylan heeft zich gelukkig in heel zijn werk inderdaad van niets en niemand iets aangetrokken: „Although the masters make the rules/ For the wise men and the fools/ I got nothing Ma, to live up to.” Zong hij in 1965, 24 jaar oud.

Haarlem

Cultuurbeleid

Erger dan minachting

Met aandacht en instemming het artikel van Nelleke Noordervliet gelezen (Zing! Speel! Schrijf! Bewonder!, 22/5). Toch bleef er iets onbevredigends hangen, wat ik in eerste instantie niet thuis kon brengen. En opeens was het er. Het is niet de minachting, het is veel erger, het is de onverschilligheid ten aanzien van kunst. Bij minachting is er een daad van denken, oordelen, voelen. En dát is er niet eens. Hoe hoog moet mijn stapel kaartjes voor dansvoorstellingen nog worden voor ik er één af kan nemen?

Heerlen

Conflict Israël-Palestina

Oplossingen genoemd

Briefschrijver J. Nihom vindt dat NRC geen aandacht had moeten besteden aan de ‘ander kant’ van Hamas (Geen weldoeners, 22/5). Eerder schreef Michel Kerres dat Israël en de internationale mogendheden juist wel met Hamas moeten praten (Praten met terroristen kan niet, maar het moet toch, 21/5). Het Verenigd Koninkrijk, wijs geworden door het conflict met de IRA, waar praten uiteindelijk tot een redelijk stabiele oplossing leidde, erkent wel de civiele tak van Hamas. Veel verstandiger dan doen alsof niet praten met Hamas tot een oplossing zal leiden. In de volgende brief stelt Elbert J. Booij (Dodendans, 22/5) dat de Palestijnse leiders zich sinds 1948 geen dag serieus hebben gecommitteerd aan een oplossing waarin Israël als nationaal thuis voor de Joden voorkomt. De Palestijnse leiders hebben dat nou juist wél gedaan bij de ondertekening van de Oslo-akkoorden.

Amsterdam

Wetenschap

Homo sapiens

Veroudering is een ziekte, meent gerontoloog Andrea Maier (‘Ik heb diep respect voor het coronavirus’, 22/5). Het is haar ambitie om medicijnen te ontwikkelen waarmee dit natuurlijke slijtageproces vertraagd kan worden. Covid heeft ons geleerd modellen te bouwen waarmee we voorspellingen kunnen doen en preventie kunnen toepassen, „alles wat we in de verouderingswetenschap al heel lang willen”. Diep respect heeft ze ervoor, hoe dit kleine organisme Homo sapiens in bedwang krijgt – de soort „die alles denkt te beheersen”. Heeft Maier dan echt niet in de gaten hoezeer zijzelf een sprekend voorbeeld is van de Homo sapiens die ze bekritiseert?

Deventer

Correcties&aanvullingen

Kwartelkoning

De kop boven het artikel van Kees Moeliker (Achterpagina, 22/5) over het Duitse ornithologenechtpaar Heinroth luidde abusievelijk: Amoureuze interactie tussen mens en kwartel. Dat had moeten zijn ‘kwartelkoning’; een andere vogelsoort.

Staatssecretaris Zijlstra

In Zing! Speel! Schrijf! Bewonder! (p. O4-5, 22/5) stond dat Halbe Zijlstra (VVD) minister van Cultuur was in kabinet-Rutte I. Zijlstra was geen minister maar staatssecretaris.