Brieven

Verwerking

Transgenerationele trauma’s bestaan

Brieven

In Geschiedenis is geen traumatherapie (21/5) betoogt Bas Kromhout dat trauma’s individueel zijn. Ik deel zijn visie. Toch ziet hij één aspect over het hoofd. Als kinderen van Holocaustslachtoffers trauma’s opliepen dan verschillen deze fundamenteel van die welke de Holocaustslachtoffers zelf opliepen. Die kinderen werden getraumatiseerd door over het lot van hun ouders te horen, niet door dat lot zelf te ondergaan. Het trauma van die kinderen was er niet geweest zonder dat van hun ouders; het is afgeleid. In de zaken ‘Katanga’ (2018) en ‘Ntaganda’ (2021) boog het Internationaal Strafhof zich over de vraag of transgenerationele trauma’s bestaan. Het antwoordde bevestigend. In ‘Katanga’ bijvoorbeeld beweerden vijf kinderen dat ze transgenerationele psychologische schade hadden opgelopen omdat hun ouders een aanval van Germain Katanga’s troepen op hun dorp in DR Congo meemaakten, enkele jaren voor hun geboorte. Het Hof vond dat aannemelijk. Op de vervolgvraag of ‘Katanga’ verantwoordelijk was voor dat trauma en de daaruit voortkomende schade, antwoordde het Hof dat het oorzakelijke verband tussen aanval en schade onvoldoende bewezen was. De kinderen kregen geen genoegdoening. Maar ‘transgenerationeel trauma’ is een notie waarmee het Hof werkt en die bij Kromhout ontbreekt.


historicus