Opinie

Man van de week: Arno Visser

Cartoon Siegfried Woldhek tekent elk weekend in NRC een man of vrouw in het nieuws

Wie

Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer

Waarom

De Algemene Rekenkamer concludeerde deze week dat de al eerder geconstateerde structurele problemen bij het beheer van de overheidsfinanciën onder druk van de coronacrisis veel groter zijn geworden, vooral bij de ministeries van Volksgezondheid en van Financiën.

Hoe

Waterverf