DNB maakt toezicht op cryptobedrijven iets minder streng

Sanctiewet Cryptobedrijven moesten van DNB bij elke transactie checken of hier een gesanctioneerd persoon bij betrokken was. Hier komt de toezichthouder nu op terug. Maar de branche is nog niet tevreden.

Foto Remko de Waal/ANP

Cryptobedrijven hoeven aan minder dwingende voorschriften te voldoen dan eerst door De Nederlandsche Bank (DNB) werd geëist. Dat blijkt uit recente aanpassingen op de DNB-website over de cryptoregistratie die voor deze bedrijven sinds vorig jaar verplicht is.

De veranderingen zijn doorgevoerd na een bezwaarprocedure die was aangezwengeld door Bitonic. Dit Amsterdamse bitcoinbedrijf, dat vorig jaar wel een registratie kreeg van DNB, ageerde samen met branchegenoten al sinds het begin tegen de in hun ogen zeer strenge voorwaarden voor die registratie. Het bedrijf stapte hier zelfs voor naar de rechter. Die stelde dat Bitonic redelijke bezwaren had en gaf DNB zes weken om een besluit te nemen in de interne bezwaarprocedure die het bedrijf al had aangespannen. Die termijn liep deze woensdag af.

De cryptoregistratie is sinds vorig jaar verplicht voor bedrijven die cryptomunten, zoals bitcoin, voor klanten wisselen tegen ‘gewone’ valuta en die cryptomunten bewaren voor hun klanten.

Om voor die registratie in aanmerking te komen, moet een cryptobedrijf voldoen aan regels rond voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering, en aan de Sanctiewet. Het twistpunt ging om dat laatste.

Om aan de Sanctiewet te kunnen voldoen moeten financiële bedrijven, waaronder de cryptobedrijven, hun klanten goed kennen en controleren of ze niet op internationale sanctielijsten staan.

Check na inschatten risico

Bitonic ageerde ertegen dat DNB eiste dat bij élke transactie die controle even uitgebreid moest zijn. DNB heeft het bedrijf daarin nu gelijk gegeven, en past daarom voor alle bitcoinbedrijven de voorschriften aan.

In de tekst die woensdag op de DNB-site is verschenen, staat dat de toezichthouder cryptobedrijven vanaf nu toestaat om de intensiteit van deze controle te bepalen op basis van een risico-inschatting. Als de klant na een eerste uitgebreide controle als minder risicovol wordt ingeschat, hoeft daarna niet meer voor elke transactie weer eenzelfde intensieve controle plaats te vinden als eerst wel werd verlangd.

Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland laat in een reactie weten blij te zijn met de ontwikkelingen maar nog steeds wel vragen te hebben voor DNB. De branchevereniging meent dat de eisen van DNB op een ander punt namelijk nog steeds te streng zijn. De toezichthouder schrijft voor dat cryptobedrijven niet alleen de eigen klant moeten screenen, maar alle ‘relaties’, dus ook de ontvangers van een transactie.

„Deze verificatie is überhaupt geen wettelijk vereiste”, meent VBNL. „Wij zullen DNB om opheldering vragen zodat eventuele vervolgprocedures vermeden kunnen worden.” DNB, dat verder niet in kan gaan op de bezwaarprocedure van Bitonic, wijst er via de woordvoerder op dat de term ‘relaties’ wel degelijk in de Sanctiewet staat.

Bitonic laat schriftelijk weten dat ze tevreden zijn met de uitkomst van de bezwaarprocedure, maar dezelfde vragen te houden als VBNL. Verder vindt het bedrijf het zorgwekkend dat het niet vorig jaar al gehoor heeft gevonden bij DNB, maar dat er een gang naar de rechter en media-aandacht voor nodig was om DNB te laten inzien dat hun eisen te streng waren. „Wat als Bitonic niet naar de rechter was gegaan? We hopen dat de politiek hierop verder wil reflecteren.” Een woordvoerder van DNB zegt in een reactie hierop dat de aanpassing van de voorschriften voortkomen uit voortschrijdend inzicht na gesprekken met de branche, maar ook door een recente uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven rond trustkantoren en de Sanctiewet.

Bitonic laat verder weten dat zij zo snel mogelijk de extra controles stopzetten die ze van DNB hebben moeten uitvoeren de afgelopen maanden om aan de registratie te kunnen voldoen.