Opinie

RIP

Bij een ziekenhuisbezoek krijg ik een verwijzing voor een slokdarmonderzoek. Op de aanvraag bestemd voor de maag-, darm-, leverarts staat: „RIP uitsluiten”. Dat stemt me weinig gerust. Zou het jargon zijn voor mevrouw lijkt op sterven na dood, maar kijk jij er ook nog even naar?

Google leidt me bij de combinatie „RIP” en „slokdarm” naar een rede van een bijzonder hoogleraar pathologie. RIP blijkt te staan voor ‘Ruimte Innemend Proces’, oftewel: gezwel. Evenmin iets om vrolijk van te worden, maar als ik de rede verder lees, moet ik toch lachen. „Het imago van de pathologie als medisch vakgebied is bedroevend. RIP zou hier kunnen staan voor Rampzalig Imago van de Pathologie.”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Insturen via ik@nrc.nl