CBS

Economie in recessie na krimp van 0,5 procent in eerste kwartaal

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2021 met 0,5 procent gekrompen ten opzichte van drie maanden geleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag op basis van voorlopige cijfers. Doordat in het laatste kwartaal van 2020 de economie eveneens minimaal kromp met 0,1 procent is er wederom sprake van een recessie – twee opeenvolgende kwartalen met economische krimp.

De krimp wordt volgens het CBS met name veroorzaakt doordat zowel huishoudens als overheid minder consumeren. Nederlanders gaven ook in de eerste drie maanden van dit jaar opnieuw aanzienlijk minder geld uit onder meer aan horeca, recreatie, kleding en auto’s. Zo daalden de bestedingen van huishoudens in het eerste kwartaal met 3,5 procent, vergeleken met het kwartaal ervoor. Ten opzichte van begin 2020 gaat het om een daling van 8,5 procent. „Dat komt vooral doordat de lockdown langer en strenger was dan in het eerste kwartaal van 2020”, schrijft het CBS. De overheidsconsumptie daalde in het eerste kwartaal van 2021 met 1,5 procent.

De krimp in consumptie wordt overigens voor een deel opgevangen door een toename in investeringen en handel, blijkt uit de cijfers. De investeringen stegen met 3,7 procent, terwijl de uitvoer en invoer van goederen en diensten met respectievelijk 1,6 en 1,3 procent stegen. Daarnaast waren er met de bouw, zakelijke dienstverlening en industrie ook bedrijfstakken die de laatste drie maanden groeiden. Dat gold niet voor de sectoren onderwijs, zorg, cultuur en recreatie, die juist een groot aandeel in de daling hadden.

Na jaren van economische groei kromp de Nederlandse economie in de eerste twee kwartalen van 2020 vanwege de uitbraak van het coronavirus en belandde daarmee in een recessie. In het derde kwartaal van 2020 volgde een krachtig herstel. Dinsdag bleek dat ondernemers voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis voorzichtig vertrouwen in de toekomst hebben. (NRC)