Brieven

Brieven 19/5/2021

Taal

Normen niet zwart-wit

Waarom keurt het Genootschap Onze Taal ‘groter als’ niet gewoon goed? Dat vraagt DirkJan Vos in zijn brief (‘Groter als’ is geen taalverloedering, 17/5), in een al langer lopende discussie over taalnormen. Voor de spelling bestaat het Groene Boekje, maar als het gaat om taalnormen zijn de regels niet zo zwart-wit. Toch willen mensen graag horen wat ‘goed’ en ‘fout’ taalgebruik is. Ze verwachten dat Onze Taal het antwoord geeft. ‘Groter als’ komt al eeuwenlang voor en strikt taalkundig heeft die vorm evenveel bestaansrecht als ‘groter dan’. Maar in schrijftaal kiest vrijwel iedereen voor de ‘dan’-variant, en zijn er velen die ‘als’ ronduit afkeuren. Dus wat adviseert Onze Taal in dit geval? Het kan allebei, maar in schrijftaal is ‘groter dan’ een veiliger keus. Op dit moment althans, want taal is altijd in beweging. Meestal gaat dat geruisloos (er waren weinig protesten toen mensen ‘er mist iets’ begonnen te schrijven terwijl ‘er ontbreekt iets’ de norm was). Bij Onze Taal volgen we zulke veranderingen, maar weten we ook dat ze voor sommigen te snel gaan. Daarom zullen we nooit iets blind goed- of afkeuren. In plaats daarvan geven we mensen de ruimte om te kiezen wat het best bij ze past.

directeur Genootschap Onze Taal

Formatie

Premier van de grootste?

In Nederland hoeft een minister-president niet uit de grootste partij te komen. Vijftig jaar geleden werd Barend Biesheuvel van de Anti-Revolutionaire Partij voorzitter van de ministerraad. Dit gebeurde na de verkiezingen van 1971 waar de ARP de vierde partij werd en zetels verloor. Premier Rutte (VVD) blijkt een ongeloofwaardige leider. Hij vertegenwoordigt het tegenovergestelde van de waarden van de Kamermeerderheid, gezien de moties van wantrouwen en afkeuring. Zijn bekkig gedrag in Nieuwsuur en in de Tweede Kamer doet mij denken aan een dialoogje uit Julius Caesar van Shakespeare. Een persoon klaagt tegen Caesar: „U deed mij onrecht aan.” Caesar antwoordde: „Als Caesar iets verkeerd deed, dan was het met een goede reden. Maar zelfs al had Caesar geen goede reden toen hij iets verkeerd deed, dan nog was het niet verkeerd.”

Waarom kan Sigrid Kaag (D66) met 1.237.897 stemmen niet het voortouw nemen in het formatieproces en premier worden? Als diplomaat bewees Kaag in zware omstandigheden doortastend resultaten te kunnen boeken. Het lijkt mij dat zij dit uitgelezen moment zou kunnen benutten. Bij de VVD blijft een intern debat uit. Zoals de Republikeinen in de VS niet reflecteren op Trumps gedrag, zo zien we geen introspectie bij de VVD. Zoals Trump de Republikeinen in een nekklem houdt, zo houdt Rutte de VVD in een ijzeren greep. De partij toont mee te willen gaan in de leugens en in het bestuurlijk onvermogen van Rutte om er politiek voordeel uit te halen.

Tsjaad

Ruzie in EU helpt niet

Dorrit van Dalen bepleit in NRC dat Nederland een eigen koers gaat varen in Tsjaad, strijdig met de Franse koers (Blok kan nu helpen om Tsjaad te stabiliseren, 17/5). Andere Europese landen zouden dat voorbeeld moeten volgen. Deze arabiste heeft het noch goed voor met Tsjaad, dat geen belang heeft met Europees gekibbel over wat het beste is voor Tsjaad, noch met Europa, waar Nederland tweedracht zal zaaien.

Militaire Willems-orde

Een vreemde orde

De onlangs overleden Brit Kenneth Mayhew, drager van de Militaire Willems-Orde, 4de klasse, had niet helemaal door „hoe belangrijk en zeldzaam zijn onderscheiding werkelijk was” (Hij ontsloeg zichzelf uit het ziekenhuis, 15/5).

Ik begrijp dat wel. De Militaire Willems-Orde is een vreemde orde. Grootkruis voor veldmaarschalken, admiraals, enz. Commandeurskruis voor bevelhebbers van vloten en legers, enz. Ridderkruis 3de en 4de klasse voor bevelhebbers van schepen, legereenheden, enz. Ridderkruis 4de klasse alleen voor persoonlijke dapperheid.

De Britten kennen slechts één dapperheidskruis: het Victoria Cross. Voor alle rangen (of géén rangen). Vandaar de houding van Mayhew.

ex-reserve-kapitein Koninklijke Luchtmacht