Werkgever vindt lastiger personeel door groei vacatures

Arbeidsmarkt Hoewel meerdere sectoren zijn gesloten wegens de coronamaatregelen is de spanning op de arbeidsmarkt toegenomen, concludeert het CBS.
Op dit moment is het werkloosheidspercentage van 3,6 procent van de beroepsbevolking historisch laag.
Op dit moment is het werkloosheidspercentage van 3,6 procent van de beroepsbevolking historisch laag. Foto Jeroen Jumelet/ANP

Het aantal vacatures in Nederland is in het eerste kwartaal van 2021 met circa 26.000 gestegen. Tegelijkertijd daalde het aantal werklozen met zo’n 50.000 - de grootste daling van kwartaal op kwartaal sinds de start van de meting in 2003. Hoewel meerdere sectoren zijn gesloten wegens de coronamaatregelen is de krapte op de arbeidsmarkt dit jaar toch toegenomen, concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag op basis van de laatste arbeidsmarktcijfers.

Daaruit blijkt dat er nu 73 vacatures tegenover elke honderd werklozen staan. In het voorafgaande kwartaal waren dat er 57. Het aantal van 73 is vergelijkbaar met het niveau van halverwege 2018. Ter vergelijking: in het tweede kwartaal van 2019 was er een recordstand van 93 vacatures per honderd werklozen.

Op dit moment is het werkloosheidspercentage van 3,6 procent van de beroepsbevolking historisch laag. Het CBS gaat bij dit cijfer uit van mensen van 15 tot 75 jaar zonder betaald werk, die hier recent naar hebben gezocht en beschikbaar zijn om per direct aan de slag te gaan.

Meer werk in zorg, openbaar bestuur en onderwijs

Het totale aantal banen (werknemers en zelfstandigen) kwam in het eerste kwartaal uit op 10,7 miljoen. Dat zijn er 69.000 minder dan in het vierde kwartaal, een afname van 0,6 procent. Het aantal banen kelderde vorig jaar bij de uitbraak van de coronapandemie in het tweede kwartaal met 297.000, waarna een kwartaal later herstel volgde met een groei van ruim 170.000. In het vierde kwartaal bleef dat aantal nagenoeg gelijk.

De grootste daling was het afgelopen jaar is zichtbaar bij het aantal flexbanen. Er zijn nu 1,7 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie, 122.000 minder dan in het eerste kwartaal van 2020. Het aantal banen daalde sinds begin 2020 vooral in de sectoren handel, vervoer en horeca met een afname van 135.000 banen, en bij de uitzendbureaus waar 86.000 banen verdwenen. Daarentegen steeg het aantal banen in de bedrijfstakken zorg, openbaar bestuur en onderwijs in een jaar tijd met respectievelijk 33.000, 15.000 en 13.000.