Opinie

Startups moeten flink meer overheidssteun krijgen

Economie Maak een eind aan de internationale achterstand op het terrein van startups, zeggen en .
De Startup Village in Amsterdam wordt een conglomeratie van een vijftigtal zeecontainers bestemd voor startende ondernemingen in technologie en science.
De Startup Village in Amsterdam wordt een conglomeratie van een vijftigtal zeecontainers bestemd voor startende ondernemingen in technologie en science. Foto Berlinda van Dam / Hollandse Hoogte

Startups zijn de motor van de Nederlandse economie. Ze creëren banen, welvaart en autonomie en dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Het is de taak van de overheid om de optimale randvoorwaarden te creëren voor die bedrijven. Zo is durfkapitaal nodig voor bedrijven om snel impact te maken en marktaandeel te verwerven. Als gevolg van onderzoek door Chris Eveleens en Jan Jacob Vogelaar naar de hoeveelheid publiek geld dat de afgelopen jaren in startups werd geïnvesteerd – tussen 2014 en 2019 gemiddeld 175 miljoen euro per jaar – is de discussie opgelaaid welke rol de overheid in durfkapitaal moet spelen.

Wat ons betreft moet de overheidsfinanciering voor startups omhoog. Er zijn de afgelopen decennia veel problemen op Nederlandse startups afgekomen, overfinanciering door de overheid was er daar niet een van. Sterker nog, vergeleken met Zweden, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk lopen we achter als we kijken naar overheidsinvesteringen in het startup ecosysteem. De feiten laten daarnaast zien dat voor grote groepen ondernemers en ondernemingen in Nederland juist heel weinig durfkapitaal beschikbaar is.

Zo wordt er structureel onder geïnvesteerd in vrouwen en minderheden. In 2020 ging 1 procent van al het durfkapitaal naar vrouwelijke ondernemers. Het percentage niet-witte ondernemers dat financiering ontvangt ligt daar zelfs onder.

‘Ze zijn er niet’

Opmerkelijke cijfers als we naar de demografie van de ondernemende Nederlandse bevolking kijken. Argumenten als „ze zijn er niet”, blijken niet te kloppen. Als investeerders wel actief op zoek gaan naar vrouwelijke ondernemers zijn ze ineens wel te vinden. Het gebrek aan investeringen in zowel vrouwen als minderheden is het resultaat van structurele problemen bij de financiering van startups zoals vooroordelen en netwerk, niet van de kwaliteit en kwantiteit van de ondernemers binnen deze groepen.

Lees ook: Investeren in start-ups van vrouwen? Nederland loopt achter

Ook is niet in iedere sector evenveel geld beschikbaar. Startups op het gebied van biotech, gezondheidszorg en duurzaamheid ondervinden juist grote uitdagingen bij het ophalen van durfkapitaal volgens recent Nederlands onderzoek. De ontwikkelingen die in deze sectoren de eerste jaren nodig zijn duren traditionele investeerders vaak te lang. In educatie, waar startups vaak ook langere tijd nodig hebben zien we hetzelfde patroon. In Nederland dan. In India is educatie de nummer twee sector voor durfkapitaal, in Nederland is educatie in de top 20 niet terug te vinden.

Nederlandse investeerder wil omzet zien

Tot slot is ook de fase waarin een ondernemer zoekt van belang voor de beschikbaarheid van durfkapitaal. In de hele vroege fase (pre-seed en early seed) waarin het risico het grootst is, zijn Nederlandse investeerders terughoudender en slechts beperkt aanwezig. Waar buitenlandse durfkapitalisten hun hand niet omdraaien voor een beetje risico wil de Nederlandse investeerder vaak omzet zien en doen ze vaak pas mee bij series A, B of C als een deel van het risico al weg is. Cijfers van Dealroom bevestigen dit beeld en laten zien dat de investeringen in de ‘seed fase’ zelfs in absolute getallen de afgelopen jaren zijn afgenomen en de groei met name in de latere investeringsrondes zit.

Marktfalen

Samenvattend, in Nederland kun je vooral makkelijk aan durfkapitaal komen als witte, mannelijke ondernemer, wanneer je financiering ophaalt voor je snel groeiende B2B SaaS startup, dus wanneer je software verkoopt aan bedrijven, nadat de eerste fase met het grootste risico voorbij is. Check je deze vinkjes niet dan ligt het een stuk gecompliceerder.

Er is een rol voor de overheid bij marktfalen en voor het creëren van de juiste omstandigheden voor een concurrerende positie van Nederland, vandaag en in de toekomst. Technologie wordt alleen maar belangrijker en de investeringen van de overheid zijn een reflectie van de ambitie die de overheid heeft op dit gebied.

Tegenstanders van meer overheidsinvesteringen geven als reden onder andere aan dat er geen marktfalen is en dat het geld tegen de plinten klotst. Met deze redenatie kijk je maar naar een heel beperkt stukje van de markt, doe je ook veel ondernemers tekort en laat je wat ons betreft een gebrek aan ambitie voor Nederland zien.

Reageren

Reageren op dit artikel kan alleen met een abonnement. Heeft u al een abonnement, log dan hieronder in.