Dit jaar gewoon weer zwoegen op eindexamen

Voortgezet Onderwijs De examens gaan door, maar er zijn verzachtende omstandigheden. Zo zijn er herkansingen voor twee vakken, in plaats van een.

Examen wiskunde op het Atheneum College Hageveld in Heemstede.
Examen wiskunde op het Atheneum College Hageveld in Heemstede. Foto Robin van Lonkhuijsen

De eindexamens in het voortgezet onderwijs zijn maandag begonnen. Leerlingen namen plaats aan de klaptafels en zwoegden, met in het achterhoofd een aantal verzachtende maatregelen die de uitslag mede bepalen. Na een jaar thuisonderwijs, lessen in halve klassen, les in het theater, de bioscoop of kroeg, begon voor bijna tweehonderdduizend leerlingen de reeks zenuwslopende dagen.

Alles gaat net een beetje anders dit jaar. Eindexamenleerlingen kregen het afgelopen jaar vaker fysiek les dan anderen om hen zo goed mogelijk voor te bereiden. Toch zijn er voor de vierde-, vijfde- en zesdeklassers van het vmbo, havo en vwo een aantal verzachtende maatregelen, zodat een jaar corona-onderwijs er niet toe leidt dat te veel leerlingen zakken.

Extra herkansing

Zo is er dit jaar een extra herkansing. Eerder mochten leerlingen één vak herkansen, dit jaar zijn dat er twee. Ook mogen leerlingen door de zogenoemde duimregeling één onvoldoende niet mee laten tellen bij het bepalen van de uitslag. De duimregeling mag niet voor ieder vak gebruikt worden, leerlingen moeten voor alle ‘kernvakken’ een voldoende halen. Op de havo zijn dat bijvoorbeeld Nederlands, Engels en wiskunde.

Voor de leerlingen die maandag het examen Nederlands (vmbo) of wiskunde (vwo) maakten, speelde deze regeling dus nog geen rol. De leerlingen die maandag het examen Duits (vmbo) of bedrijfseconomie (havo) deden, konden het examen maken, wetende dat het misschien niet mee zou hoeven tellen voor de uitslag.

Vorig jaar ging het centraal schriftelijk eindexamen, dat landelijk georganiseerd wordt door het uitvoerende College voor Toetsen en Examens (CvTE), niet door vanwege corona. De besmettingsrisico’s van grote groepen in gymzalen en aula’s waren bijvoorbeeld nog minder goed bekend. Scholen bepaalden destijds aan de hand van de schoolexamens, die het hele jaar door afgenomen worden door scholen zelf, of een leerling geslaagd was of niet.