Een derde van Shell-aandeelhouders wil snellere verduurzaming

Klimaat Shell krijgt veel steun van zijn beleggers voor zijn transitiebeleid, maar 30 procent vindt het nog onvoldoende.

Actievoerders van Extinction Rebellion en Code Rood, dinsdag bij het hoofdkantoor tijdens de aandeelhoudersvergadering, protesterend tegen Shells klimaatbeleid.
Actievoerders van Extinction Rebellion en Code Rood, dinsdag bij het hoofdkantoor tijdens de aandeelhoudersvergadering, protesterend tegen Shells klimaatbeleid. Foto Bart Maat/ANP

Bijna een derde van de aandeelhouders van Shell wil dat het olie- en gasconcern sneller gaat verduurzamen. Tegelijkertijd krijgt het bedrijf bijna 90 procent steun van zijn aandeelhouders voor zijn voorgestelde transitiebeleid. De uitslag van deze twee ‘klimaatmoties’ werd dinsdag aan het eind van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering bekendgemaakt.

Shell kwam eerder dit jaar met zijn nieuwe transitieplan en legde dit voor „een adviesstem” voor aan zijn beleggers. Eindpunt van dat transitieplan is dat het olie- en gasconcern in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Bijna 90 procent van de aandeelhouders steunde de aanpak en president-commissaris Charles Holliday noemde deze uitslag „een sterk bewijs van vertrouwen”.

Tegelijkertijd kreeg de motie van beleggerscollectief Follow This ruim 30 procent van de stemmen. Die roept Shell op om in lijn met het Akkoord van Parijs te handelen om zo de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden, en bij voorkeur 1,5. Om dat te behalen moet het bedrijf niet alleen klimaatneutraal zijn in 2050, maar ook op korte termijn zijn emissies daadwerkelijk verminderen.

Mark van Baal, grondlegger Follow This, zei dat de verdubbelde steun in vergelijking met vorig jaar „laat zien dat Shell opnieuw de doelstellingen moet aanscherpen en grootschalig moet investeren in duurzame energie”.

Eerste energiebedrijf

Shell is het eerste energiebedrijf dat zijn klimaatbeleid voorlegt aan zijn aandeelhouders. Het concern sprak na afloop van een „krachtige steun”, maar moest tegelijkertijd constateren dat nogal wat aandeelhouders zowel vóór Shells beleid als vóór de kritische motie van Follow This hebben gestemd. Uitvoering van die tweede motie zou grote gevolgen hebben voor de strategie van Shell. Het bedrijf verklaarde „volledig inzicht” te willen krijgen in de beweegredenen van die beleggers en daarop later terug te komen.

Shell is het eerste energiebedrijf dat zijn klimaatbeleid voorlegt aan aandeelhouders

Grote Nederlandse beleggers als Aegon, Nationale-Nederlanden en Achmea, steunen al langer de resolutie van Follow This die jaarlijks ter stemming wordt gebracht. Maandag werd bekend dat het pensioenfonds voor de zorg (PFZW) voor het eerst voor Follow This en tegen het beleid van Shell zou stemmen. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, zei dinsdag wel voor het transitiebeleid van Shell te hebben gestemd. Bij Follow This onthield het zich van stemmen. Ook Robeco steunde Shells transitieplannen.

Einde zoeken naar nieuwe olie en gas

Dinsdag werd ook bekend dat het Internationale Energieagentschap (IEA) oproept om een einde te maken aan het zoeken naar nieuwe olie- en gasvelden en het bouwen van kolencentrales. Dit is volgens de IEA nodig om de doelstellingen van Parijs nog te halen. „We hebben geen tijd gehad goed te kijken naar deze studie die vanochtend is verschenen en het zou zeer ongepast zijn om nu al te reageren”, zei president-commissaris Holliday op vragen van beleggers.

Lees ook: Advies IEA: ‘Stop direct bouw kolencentrales en exploratie olie en gas’

Shell maakte dinsdag bekend dat het zich opmaakt voor een vertrek uit Nigeria waar het geregeld kampt met olielekkages. Onlangs werd het concern nog door het Haagse Gerechtshof aansprakelijk gesteld voor de milieuproblemen. „De balans tussen risico’s en beloning is niet langer verenigbaar met onze strategische ambities” stelde bestuursvoorzitter Ben van Beurden. Shell blijft overigens wel actief voor de kust van Nigeria.