De MiRO-raffinaderij in het Duitse Karlsruhe, een gezamenlijk project van Shell, Esso en Ruhr Oil, is de grootste raffinaderij in Duitsland.

Foto Ronald Wittek/EPA

Interview

‘We zijn graag een kritische vriend’

Joanne Kellermann (voorzitter PFZW) en Geraldine Leegwater (hoofd beleggingen PGGM)

Pensioenfonds PFZW keert zich tegen het klimaatbeleid van Shell, maar wil wel in gesprek blijven over alternatieven.

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) keert zich tegen het klimaatbeleid van olieconcern Shell. Op de aandeelhoudersvergadering van het bedrijf dinsdag zal het pensioenfonds (251 miljard euro beheerd vermogen, waarvan 149 miljoen in aandelen Shell) tegen de klimaatparagraaf stemmen.

Het is voor het eerst dat PFZW nadrukkelijk afstand neemt van de koers die Shell is ingeslagen. Tot nu toe onthield het een na grootste pensioenfonds van Nederland steun aan initiatieven van bijvoorbeeld Follow This, dat al jaren resoluties indient op de aandeelhoudersvergadering waarin geëist wordt dat Shell de klimaatdoelen van het akkoord van Parijs haalt. Dinsdag mogen aandeelhouders voor het eerst een adviserende stem uitbrengen over het klimaatbeleid van Shell. Voorzitter Joanne Kellermann van PFZW en hoofd beleggingen Geraldine Leegwater van PGGM, de vermogensbeheerder van PFZW, lichten het besluit toe.

Waarom keren jullie je nu tegen de klimaatparagraaf van Shell?

Kellermann: „We hebben eind vorig jaar onze nieuwe beleggingsstrategie gepresenteerd en onderdeel daarvan is een aangescherpte klimaatstrategie. Het belangrijkste voor mij is dat we de inspanningen van Shell waarderen, daar zijn we op zichzelf positief over. We zien in dat Shell een voorloper is in deze wereld, tegelijkertijd kunnen we nu voor het eerst als aandeelhouder een adviserende stem geven. Die is helder: we vinden de strategie van Shell niet ver genoeg gaan, maar willen wel in gesprek blijven, we willen Shell positief blijven aansporen.”

Lees ook: Pensioenfonds zet Shell onder druk en eist vergroening

Leegwater: „Er ligt nu een heel concreet en vergaand plan van Shell. Shell gaat door met fossiele brandstoffen, dat kan ook niet anders, maar een belangrijk deel van de CO2-reductie die zij willen realiseren, willen ze verwezenlijken met compensatiemaatregelen, de zogenaamde nature based solutions [wel CO2 uitstoten maar dat compenseren met bijvoorbeeld de aanplant van bomen]. We steunen hun doel, geen uitstoot meer in 2050, maar het middel op weg naar dat doel – compenseren op zo’n grote schaal – daar staan we niet achter. Wij zijn er nog steeds van overtuigd dat de transitie die voor ons ligt mét Shell zal plaatsvinden en niet ondanks Shell.”

Waarom zijn jullie afgelopen jaren niet met Follow This opgetrokken?

Leegwater: „Een belangrijk verschil is dat Shell nu specifiek de aandeelhouder om advies vraagt. We ondersteunen het doel, niet het middel. Follow This wilde in onze beleving met hun resoluties op de stoel van het management gaan zitten. Wij willen nadrukkelijk de verantwoordelijkheid bij het management van Shell laten.”

Toch steunen jullie nu de resolutie van Follow This. Die is niet gewijzigd.

Kellermann: „Onze opvatting is gewijzigd. We willen nog steeds niet op de stoel van het management zitten en we moeten bedrijven die er nog niet klaar voor zijn geen dingen vragen die ze nog niet kunnen doen. De ambities van Shell sluiten aan bij wat Follow This van ze vraagt. En wij denken dat dit ook een realistisch moment is. De urgentie van de energietransitie neemt alleen maar toe. Wij bouwen voort, maar we intensiveren en versnellen onze inspanningen ook.”

Hoe lang is het argument houdbaar dat je niet op de stoel van het management wilt zitten, als je zoals PFZW je eigen klimaatdoelen hebt?

Leegwater: „Wij kijken nadrukkelijk naar de balans, wij zien nu dat die stappen gezet worden en dat het kan.”

Dus als Shell de aandeelhouders niet om een advies over het klimaatbeleid had gevraagd, hadden jullie nog steeds de resolutie van Follow This niet ondersteund?

Leegwater: „Wij kijken naar Shell en de doelen van Shell en de manieren waarop je die kunt bereiken.”

Willen jullie in de toekomst aangeven wat Shell wel moet doen, wat ze moeten gaan aanpassen?

Leegwater: „Zeker. Deze stem is de opmaat naar het in gesprek blijven. Het gaat ons echt om de rol van compensatie. Het eerst produceren en dan afvangen of compenseren is voor de langere termijn sowieso niet de oplossing. Die oplossing zit in de hoek van de hernieuwbare energie.”

De meest gehoorde kritiek is dat de reductie van de daadwerkelijke uitstoot van Shell te langzaam gaat. Vinden jullie dat ook?

Kellermann: „In zijn algemeenheid kan ik zeggen: het is ambitieus, maar we zouden het graag ambitieuzer zien.”

Maken jullie bedrijven niet kopschuw als jullie zo reageren als de aandeelhouder om advies wordt gevraagd?

Kellermann: „Dat is precies het dilemma waar we mee zaten. Dat willen we ook delen. We willen een vriend zijn, maar wel een kritische vriend. Zie dit als een aanmoediging. We kunnen nu alleen maar ja of nee zeggen, zo werkt een stemming nu eenmaal. En nu is het dus: nee.”