Brieven

Brieven

Illustratie
Illustratie Cyprian Koscielniak

Een van de gedachten bij het begin van de Europese samenwerking was dat het belang van een lidstaat ook het belang van alle andere lidstaten zou zijn. Dus wie andermans belang zou schaden, zou ook zichzelf te kort doen. Daarom werden bevoegdheden van de hoofdsteden aan Brussel overgedragen, juist om onderlinge belangen te bundelen. De Britten zijn nu ongeveer een jaar uit de EU en het bewijs wordt nogmaals geleverd dat de EU zoveel meer betekent dan het ontbreken van files voor de grens. Londen stuurt twee oorlogsschepen naar het kanaaleiland Jersey om daar zich de Franse vissers van het lijf te houden (NRC, 6/5). Frankrijk dreigt de stroom van het eiland al te sluiten. Vijandigheden die je misschien tussen Noord- en Zuid-Korea zou verwachten, maar niet tussen twee grote Europese landen.

De problemen ontstonden toen de Britten eenzijdig de regels voor de visvangst rond de kanaaleilanden veranderden: eigen vissers eerst. Zo’n maatregel zou tussen EU-leden ondenkbaar zijn geweest door het stelsel van afspraken dat binnen de EU geldt voor de visvangst in andermans wateren. Zou de ruzie zo zijn geëscaleerd in de tijd dat de Britten nog EU-lid waren? Zeer waarschijnlijk niet. Het aardige van de EU is dat het vele mogelijkheden kent om via overleg conflicten op te lossen nog voor ze escaleren. Wie de EU verlaat, zondert zich af en neemt daar allemaal niet meer aan deel. Wie de Britse stap toejuichte om de EU te verlaten, wie bang is een deel van zijn soevereiniteit in te leveren, ziet met het ontstaan van dit conflict nogmaals dat elk Europees land beter af is binnen de EU dan daarbuiten.

journalist en politicoloog