Hamer ‘redelijk optimistisch’ over akkoord herstelplan coronacrisis

De vrijdag aangestelde informateur Mariëtte Hamer gaat opnieuw met alle achttien fractievoorzitters in gesprek over de kabinetsformatie. Ook gaat ze praten met jongeren, ondernemers en getroffen sectoren. In een persconferentie na haar gesprek met voorganger Herman Tjeenk Willink stelde Hamer te zoeken naar een „brede overeenstemming” over „herstel- en transitiebeleid” gericht op de corona- en de klimaatcrisis. Ze zei „redelijk optimistisch” te zijn dat de partijen snel tot een akkoord kunnen komen over een herstelplan voor de coronacrisis.

De informateur zei dat er mogelijk eerst een „herstelcoalitie” komt van partijen die zich uitsluitend bezig houden met het economisch herstel na de coronapandemie. „De tijdgeest vraagt dat we hier snel uit zijn.” In dat geval wordt mogelijk daarna een regeringscoalitie gesmeed. Hamer gaat tot 6 juni inventariseren welke ideeën de partijen hebben om de huidige crises te lenigen; die gaat ze naast elkaar leggen om op zoek te gaan naar overeenstemming. „Misschien is het mogelijk daar heel snel uit te komen.”

Tussen de onderhandelingen met de politieke partijen door zal Hamer ook in gesprek gaan met jongerenbewegingen en „ongeorganiseerde” jeugd, ondernemers en de kunstsector. „Ik ga praten met de getroffen sectoren. Voor hen waren de twee afgelopen maanden ontzettend lang. In die zin hebben we geen tijd te verliezen”, antwoordde ze op de vraag of er veel tijd verloren is gegaan na de verkiezingen. „Maar uit politiek oogpunt kunnen we misschien straks zeggen dat het goed is dat de boel even ontploft is geweest.”

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Informateur Hamer ‘redelijk optimistisch’ over akkoord herstelplan coronacrisis