Formatieblog

Rutte wil zo snel mogelijk een kabinet, liefst met CDA

In dit blog houdt NRC het verloop van de kabinetsformatie en de ontwikkelingen daaromheen bij. Deze week is SER-voorzitter Mariëtte Hamer aangesteld als de nieuwe informateur.

Rutte wil zo snel mogelijk een kabinet, het liefst met CDA

Ook partijleider Mark Rutte van de VVD wil spoed maken met de vorming van een nieuw kabinet. Of dat voor de zomer al lukt, zoals Sigrid Kaag (D66) graag wil, weet hij niet. Maar het zou „heel mooi” zijn, zei Rutte na afloop van zijn gesprek met informateur Mariëtte Hamer. Rutte wil het liefst een kabinet vormen met het CDA. Ook D66 hoort daar wat hem betreft bij, als een van de grote winnaars van de verkiezingen. Over samenwerking met andere partijen wilde hij zich niet uitlaten.

Rutte schoof dinsdag als laatste in de Stadhouderskamer aan bij informateur Hamer. In dat gesprek heeft hij vooral over de inhoud willen praten, zei hij. Onder andere over het herstel na de coronacrisis. Het huidige demissionaire kabinet gaat wat Rutte betreft over de herstelpakketten, maar het bredere herstel is iets voor het nieuwe kabinet. De vraagstukken daarvoor hoeven niet in detail uitgewerkt te worden zei hij, waarmee ook Rutte voor een regeerakkoord op hoofdlijnen lijkt te zijn.

Een kabinet zonder Rutte lijkt niet aan de orde. „Als VVD doen we graag mee en als we meedoen, leveren we de premier. Dat ben ik.” De partij gaat anders in de oppositie, zei hij. Een nieuwe bestuurscultuur is wat hem betreft ook niet alleen een „VVD-probleem”. „Door de grote fouten die ik zelf heb gemaakt, vond ik dat het aan mij was om een eerste voorzet te geven”, zei Rutte. Maar de oppositie moet ook met eigen ideeën komen, vindt hij.

Twitter avatar LamyaeA Lamyae Aharouay Rutte zei weinig. Hij had het over het belang van ,,spoed maken”. ,,Voor de zomer zou mooi zijn.” Wie met wie? ,,Zo ver ben ik nu niet. Laat ik me beperken tot het feit dat we graag met het CDA willen werken.” Heeft sinds de Nieuwsuuruitzending geen contact met Omtzigt gehad.

Met medewerking van Lamyae Aharouay.

Mark Rutte schoof dinsdag als laatste aan bij informateur Mariëtte Hamer. Foto David van Dam

Ploumen gaat alleen in een kabinet zitten met GroenLinks

Lilianne Ploumen van de PvdA heeft dinsdag herhaald dat ze niet in een kabinet gaat zitten zonder GroenLinks. Ploumen wil een zo progressief mogelijk kabinet, zei ze na het gesprek met informateur Mariëtte Hamer.

Het vertrouwen van Ploumen in Mark Rutte (VVD) is niet beter geworden, zei ze. „Vorige week heeft hij een aantal voorstellen gedaan die ik al onder de maat heb gekwalificeerd. Het is aan Rutte om het vertrouwen te herstellen.” Tijdens het gesprek van Ploumen met Hamer is het gegaan over de nieuwe bestuurscultuur, die de politiek wil. „Dat moeten mensen echt gaan merken”, vindt Ploumen. „De overheid moet veel meer naast mensen gaan staan. Het idee van wantrouwen moet van tafel. De overheid moet er zijn voor de mensen.”

Ploumen heeft met Hamer vooral gepraat over wat er op korte termijn in een herstelplan moet. „Wat ons betreft is dat investeren in woningbouw en onderwijs, veel kinderen hebben achterstanden opgelopen”, zei Ploumen. Ze wil ook dat er uitzicht op werkgarantie is voor mensen die werkloos raken. Daarnaast pleit ze voor steun aan getroffen sectoren door de coronacrisis, zoals kunst en cultuur en toerisme. Ploumen vindt dat het tijd is om te investeren.

Ploumen blijft herhalen dat de gesprekken ,,langs de inhoud'' moeten lopen en dat ze de 'radicale' plannen van Rutte ,,ondermaats'' vindt. Met het risico dus dat ze wekenlang over de inhoud praat en vervolgens aan het eind toch niet mee wil doen omdat Rutte er nog zit?

— Lamyae Aharouay (@LamyaeA) May 18, 2021

Met medewerking van Lamyae Aharouay.

Lilianne Ploumen van de PvdA bij informateur Mariëtte Hamer in de Stadhouderskamer. Foto David van Dam

Wilders: kaarten zijn al geschud, er komt een vierde kabinet Rutte

Partijleider Geert Wilders van de PVV verwacht dat er een kabinet gaat komen onder leiding van Mark Rutte. „De kaarten zijn al geschud”, zei hij dinsdag na het gesprek met informateur Mariëtte Hamer. Volgens Wilders is de formatie nu vooral een „politieke poppenkast”. „Terwijl we nu al weten dat het CDA, VVD en D66 samen gaan werken”, zei Wilders. De vraag is volgens hem alleen of de ChristenUnie wordt vervangen door GroenLinks of de PvdA.

Wilders is slechts een half uur in gesprek geweest met informateur Hamer. „Ik heb gezegd dat er volgens mij niet veel gaat veranderen. Er wordt voorgesorteerd op Rutte IV. Een centrumrechts kabinet met meer immigratie, meer criminaliteit en meer Europa. Dat gaat er komen en dat is niet wat de Nederlandse kiezer wil.” Een rol voor zichzelf bij een regeerakkoord op hoofdlijnen, ziet hij niet. „De partijen hebben ons ongeveer allemaal uitgesloten. Goede voorstellen zullen we steunen. Maar in beginsel gaan we keiharde oppositie voeren”, aldus Wilders.

De politicus heeft drie onderwerpen met Hamer besproken die hij belangrijk vindt. Zo wil hij dat Nederlands geld voor „onze mensen en onze bedrijven” blijft en bijvoorbeeld niet naar de Europese Unie gaat. Ook heeft hij aangegeven dat immigratie verder beperkt moet worden. Daarnaast wil de PVV-leider dat er een plan komt om de ziekenhuiszorg te stutten. „Meer verpleegkundigen voor de ic-afdelingen, meer plekken op de ic’s. Dat zijn de dingen die moeten gebeuren.”

Twitter avatar LamyaeA Lamyae Aharouay Wilders: ,,De NL kiezer heeft centrumrechts sterker gemaakt en toch gaat centrumlinks er komen.” Hij zegt zo’n kabinet niet te zullen steunen, behalve bij ,,goede voorstellen: beperken van immigratie, het stoppen van geld in NL ipv Europa en investeren in de zorg.”

Met medewerking van Lamyae Aharouay.

Geert Wilders arriveert bij informateur Hamer. Foto David van Dam

Kaag wil kabinet met VVD, PvdA, GroenLinks en CDA

D66-fractieleider Sigrid Kaag wil voor de zomer een nieuw kabinet. Wat haar betreft bestaat de coalitie „bijvoorbeeld” uit haar eigen partij, GroenLinks, PvdA, VVD en CDA. Dat is volgens haar een „stabiel en zo progressief mogelijk” kabinet. Dat zei Kaag na afloop van haar gesprek met informateur Mariëtte Hamer in Den Haag dinsdag.

Kaag wilde niet kwijt of ze zeker deelneemt aan een kabinet onder leiding van Mark Rutte (VVD). „Eerst de inhoud, dan de mensen”, aldus de fractieleider van D66. Kaag vindt dat er vaart gemaakt moet worden met het formeren van een nieuw kabinet en wil daar nu op in zetten. Om dat zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen, komt er wat haar betreft een regeerakkoord op hoofdlijnen, waarin „grote maatschappelijke uitdagingen” staan. Zo noemde ze de klimaatcrisis, de stikstofcrisis, migratie en onderwijs als voorbeelden van onderwerpen.

Kaag benadrukte dat politieke vaart nu nodig is. „Ik vind het belangrijk om de uitslag van de verkiezingen zo snel mogelijk te vertalen in een ambitieus regeerakkoord.”

Twitter avatar LamyaeA Lamyae Aharouay Kaag: ,,Een regeerakkoord op hoofdlijnen betekent niet dat je weer vervalt in een notariële akte. Heb zelf migratie genoemd als een thema dat veel partijen anders bekijken, goed om daar een kader neer te leggen. Maar daar hoef je dan geen maanden over te onderhandelen.”

Met medewerking van Lamyae Aharouay.

Informateur Mariëtte Hamer ontving ook partijleider Sigrid Kaag van D66. Foto David van Dam

Marijnissen sluit deelname aan kabinet onder leiding Rutte weer uit

De SP gaat een kabinet onder leiding van Mark Rutte niet aan een meerderheid helpen. Dat zei partijleider Lilian Marijnissen dinsdag na haar gesprek met informateur Mariëtte Hamer. „Hij heeft de afgelopen tijd niet laten zien waarom we nu ineens wel vertrouwen in hem zouden hebben.”

Marijnissen toonde zich tevreden over haar gesprek met Hamer. „Het is veel over de inhoud en onze ideeën gegaan. Het eerste punt dat ik heb gemaakt is dat de SP vindt dat de formatie en de informatiegesprekken veel breder getrokken moeten worden dan alleen het herstel- en transitiebeleid over corona.” Het lijkt haar niet goed om alleen daarover te praten en andere problemen door te schuiven. Hamer heeft volgens Marijnissen „beloofd” om dat in de volle breedte te bespreken.

Marijnissen wees naar de toeslagenaffaire. „Dat is geen natuurverschijnsel, dat is een van de uitwassen van een politiek systeem. Waarin lonen zo laag zijn dat mensen zonder toeslagen niet rond kunnen komen. Het is veel fundamenteler dan alleen een discussie over het toeslagenstelsel.”

Gevraagd naar coalitiedeelname zei Marijnissen dat de SP „bescheidenheid” past. „We hebben de verkiezingen niet gewonnen. Het is aan de winnaars om het voortouw te nemen.” Wel zei ze het kwalijk te vinden dat twee maanden na de verkiezingen de formatie verder weg lijkt dan ooit.

Twitter avatar LamyaeA Lamyae Aharouay Marijnissen: ,,punt dat ik heb gemaakt is dat de gesprekken breder gevoerd moeten worden dan alleen over het herstel- en transitiebeleid over Corona.” Wil het ook hebben over betaalbare woningen, problemen rechtsstaat.

Met medewerking van Lamyae Aharouay.

Lilian Marijnissen van de SP op gesprek bij informateur Mariëtte Hamer. Foto David van Dam

Klaver herhaalt eis voor coalitie met PvdA en laat niks los over VVD

GroenLinks-leider Jesse Klaver beklemtoonde na zijn gesprek met informateur Mariëtte Hamer dat zijn partij en de PvdA niet zonder elkaar in een regering zullen stappen. Klaver pleitte voor een zo „progressief mogelijk” kabinet, „en daar hoort D66 uiteraard bij”. De GroenLinks-voorman hield in nevelen gehuld of de VVD een mogelijke coalitiepartner is. „Het is nu aan de informateur om de puzzel verder te leggen.”

Een nieuw kabinet moet in de ogen van Klaver aan de slag met de vraagstukken rond klimaatverandering en ongelijkheid. „In het onderwijs zien we grote verschillen ontstaan. Als je daar iets wil veranderen, vergt dat grote investeringen.” Ook voor klimaatbeleid moet een nieuw kabinet veel geld vrijmaken, stelde hij. Op korte termijn zei Klaver het plan te steunen om de financiële steunpakketten voor door de coronacrisis getroffen ondernemers te verlengen.

Hoekstra welwillend over kabinetsdeelname ‘als er inhoudelijk een verhaal is’

CDA-leider Wopke Hoekstra toonde zich dinsdag een stuk welwillender over een kabinetsdeelname van zijn partij in vergelijking tot de eerdere formatiegesprekken. Hoekstra kan zich „zeer wel” voorstellen dat het CDA de coalitie in gaat, hoewel hij datzelfde zei over plek in de oppositie. Regeringsdeelname zal het CDA volgens Hoekstra „afhankelijk maken van met wie dat is, en waar we afspraken over kunnen maken.”

De belangrijkste politieke thema’s noemde Hoekstra een eerlijke economie, een veilige samenleving en een betrouwbare overheid. „Als er inhoudelijk een verhaal voor is, zullen we deelnemen aan een nieuwe coalitie”, sprak de CDA’er. „Dat beslissen wij met de vijftien leden van de CDA-fractie. We zullen met de gehele fractie besluiten of we de oppositie of coalitie ingaan. Beide smaken zijn goed voorstelbaar.”

Op de vraag of hij aanschuift bij eventuele inventariserende gesprekken met PvdA en GroenLinks zei hij nu nog niet „te gaan pimpampetten”. Bij het formeren van een nieuw kabinet opperde Hoekstra om naast de twee linkse partijen ook de ChristenUnie, SGP, SP en JA21 te betrekken. De CDA’er maande de partijen om met „gezwinde spoed” met de formatie aan de slag te gaan. „De tragiek van de afgelopen maanden is dat Den Haag met zichzelf bezig is geweest. Veel mensen thuis zullen denken: vooruit met de geit.”

Twitter avatar LamyaeA Lamyae Aharouay Hoekstra: ,,ik heb steeds gezegd dat ik mij zeer wel kan voorstellen dat wij als CDA in de oppositie gaan, maar ook dat ik me zeer wel kan voorstellen dat wij deelnemen in een volgend kabinet.” (Heb ik eigenlijk niet eerder zo gehoord, hij zei steeds dat het niet aan het CDA was)

Met medewerking van Lamyae Aharouay.

Hoekstra arriveert bij Mariëtte Hamer. Foto: David van Dam

Ouwehand laakt Rutte, Segers zet deur weer op een kier

In de Stadhouderskamer op het Binnenhof ontvangt informateur Mariëtte Hamer dinsdag de fractieleiders van de grootste partijen in de Tweede Kamer. Dinsdag waren ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers en Ester Ouwehand (Partij voor de Dieren) als eersten aan de beurt. Ouwehand toonde zich na het gesprek met Hamer direct zeer kritisch over Rutte; Segers toonde zich ook niet bijster enthousiast over kabinetsdeelname onder de VVD’er, al was hij minder uitgesproken dan eerst.

Volgens Ouwehand kan het vertrouwen in de politiek niet worden hersteld door iemand „die de Kamer voorliegt en in de verkenningsgesprekken heeft geprobeerd een kritisch Kamerlid weg te manoeuvreren”, zei ze over Rutte. Ze zag te weinig zelfreflectie bij Rutte. „Willen we uit de crisis komen, dan is vertrouwen cruciaal.” Over de nieuwe regering zei de leider van de Partij voor de Dieren dat die het economisch herstelbeleid na de coronapandemie moet koppelen aan de gestelde klimaatdoelen, de stikstofcrisis en het verbeteren van de biodiversiteit.

ChristenUnie-leider Segers herhaalde na zijn gesprek met informateur Mariëtte Hamer dat hij voor zijn partij een rol in de oppositie weggelegd ziet. „Er zijn negen partijen voor ons. Het duurt lang voordat wij aan de beurt zijn”, aldus Segers, die kabinetsdeelname niet helemaal uitsloot en zei „geen principiële bezwaren te hebben” tegen meeregeren. „Maar ik kan me geen scenario voorstellen waarin wij echt nodig zijn.” Ook zei de ChristenUnie-leider voor een minderheidskabinet te zijn, omdat die de relatie tussen Kamer en kabinet zou kunnen versterken.

Segers pleit voor een „geloofwaardige breuk met de vorige periode”, waarin de ChristenUnie als kleinste partij meeregeerde. Begin april sloot hij nieuwe kabinetsdeelname onder leiding van premier Mark Rutte (VVD) uit, omdat hij in Rutte de belichaming zag van de gesloten bestuurscultuur. Nadien kwam hij daar voorzichtig op terug, door te stellen dat de politieke cultuur „niet valt of staat met een man”. Dinsdag zei Segers „goede gesprekken” met de VVD-leider te hebben gevoerd, maar „dat betekent niet dat we verder kunnen gaan alsof er niks gebeurd is”.

Met medewerking van Lamyae Aharouay.

Informateur Mariette Hamer ontvangt Gert-Jan Segers (ChristenUnie) in de Stadhouderskamer. Foto: David van Dam

Volt geeft geen voorzet voor coalitie, Baudet vreest ‘partijkartelcoalitie’

Volt-leider Laurens Dassen heeft níet met informateur Mariëtte Hamer gesproken over welke partijen volgens hem plaats moeten nemen in de coalitie. Wel heeft hij kenbaar gemaakt zelf niet mee te willen regeren, zo zei hij achteraf tegenover de pers. „We hebben aangegeven dat dat nu niet onze ambitie is”, zei Dassen. Wel wil hij „constructief vanuit de oppositie” werken. Verder zei Dassen dat de klimaatcrisis de komende tijd een van zijn belangrijkste prioriteiten zal zijn.

Thierry Baudet van Forum voor Democratie was maandagavond de laatste fractievoorzitter die op gesprek ging bij de informateur. Achteraf zei hij te vrezen dat er opnieuw „een partijkartelcoalitie” zal komen. Verder heeft Baudet bij Hamer gepleit voor de invoering van referenda - een van de punten op zijn verkiezingsprogramma.

Volt-leider Dassen op bezoek bij informateur Hamer. Foto David van Dam

Azarkan wil ‘zevendwergencoalitie’, Van Haga bepleit minderheidskabinet

Ook Denk-leider Farid Azarkan heeft maandagmiddag gesproken met informateur Mariëtte Hamer. Azarkan heeft onder meer gezegd dat hij het liefst een zogenoemde zevendwergen-coalitie zou willen bestaande uit „alle partijen” behalve de VVD, PVV en Forum voor Democratie. Azarkan noemde D66, CDA, PvdA, GroenLinks, de SP en ChristenUnie als mogelijke coalitiepartijen, maar erkende ook dat de kans klein is dat deze coalitie daadwerkelijk gevormd zal worden.

Voor Denk zelf ziet Azarkan geen plek in het kabinet; volgens hem is de huidige rol van zijn partij „kritisch zijn”, „controleren” en waar mogelijk onderwerpen agenderen. Verder stelde de politicus dat hij bij Hamer aandacht heeft gevraagd voor zaken als ongelijkheid op de arbeids- en woningmarkt en het bestrijden van racisme en discriminatie.

Liane den Haan, het van 50Plus afgescheiden Kamerlid, was daarna aan de beurt. Zij zei achteraf dat het vertrouwen van de burger in de politiek „behoorlijk is afgenomen” en dat politiek Den Haag aan het werk moet. „We hebben een land in crisis, er moet veel gedaan worden”, aldus de politicus. Den Haan stelde verder dat niet alleen gekeken moet worden naar de economische gevolgen van de coronacrisis, maar ook naar de sociaal-maatschappelijke. Zo stelde ze dat meer aandacht moet naar onderwerpen als „de kansenongelijkheid in het onderwijs” en de „toestand bij de jeugd-ggz”.

Vervolgens kwam Wybren van Haga, het onlangs van Forum voor Democratie afgescheiden Kamerlid, langs bij Hamer. Tegen de pers zei hij nadien dat hij voor een minderheidskabinet bestaande uit VVD, D66 en CDA heeft gepleit. Van Haga zei het jammer en „ondemocratisch” te vinden dat de PVV door de meeste partijen is uitgesloten van regeren en stelde dat het CDA dan maar „verantwoordelijkheid moet nemen”.

Van Haga ziet geen plek voor zijn kersverse fractie in het kabinet, daarvoor is die volgens hem nog te klein. De politicus stapte vorige week met twee andere FVD’ers uit de partij van Thierry Baudet. Maandagavond spreekt informateur Hamer nog met Volt-leider Laurens Dassen en FVD-leider Baudet.

Lees ook dit profiel: Mariëtte Hamer kent alle ‘dirty tricks’ – en ze is er niet van onder de indruk

Azarkan ontmoet informateur Hamer. Foto David van Dam

Simons, Van der Staaij en Eerdmans spreken met informateur Hamer

De eerste fractievoorzitters spreken vandaag met de nieuwe informateur Mariëtte Hamer. Sylvana Simons van BIJ1 was vanochtend als eerste aan de beurt en sprak volgens de NOS met Hamer over kansenongelijkheid. „Het ging over arbeid en inkomen, wonen, onderwijs, noem maar op”, aldus Simons na afloop van het gesprek. „Aan de linkerzijde van de Kamer zijn genoeg overeenkomsten om hierover een samenwerking op te bouwen.”

SGP-voorman Kees van der Staaij zei na afloop dat hij een „prima” en „vooral inhoudelijk” gesprek had met Hamer. Ze spraken onder meer over een meer dienstbare overheid. „Het moet gewoon allemaal simpeler”, zei Van der Staaij. „We lopen vast in een brij aan regelingen, loketten, waarin heel veel burgers en bedrijven de weg niet meer weten. We kunnen hier met elkaar prachtige dingen bedenken, die veel te ver afstaan van de praktijk van alledag.” Ook zei Van der Staaij dat het formatieproces tot nu toe „te lang heeft geduurd”. „We moeten oppassen dat we niet te druk zijn met onze eigen vragen rond de verhouding tussen kabinet en Kamer, terwijl burgers daar niet op zitten te wachten.”

Joost Eerdmans van JA21 stelde achteraf het raar te vinden dat het uitgangspunt van zijn gesprek het herstelbeleid na de coronacrisis was. „Waarom dit thema, terwijl je het wat ons betreft beter over migratie kan hebben?”, zei Eerdmans. „Dat heeft effect op heel veel dingen in Nederland, zoals sociale voorzieningen of impact op achterstandswijken. Het is heel willekeurig om nu dit thema te pakken, dan het voor ons veel belangrijkere thema van migratie.” Ook stelde Eerdmans het „raar” te vinden om het over herstelbeleid te hebben tijdens de formatie. „Debat over grote thema’s hoort in de Kamer plaats te vinden”, aldus Eerdmans. In de formatieronde zou het volgens hem moeten gaan „over wie met wie het land gaat besturen”.

Caroline van der Plas, partijleider van BBB, was als vierde aan de beurt. Ook zij sprak met Hamer over het herstelbeleid na de coronacrisis en ook de verdeling van Nederland onder bijvoorbeeld burgers, industrie en de agrarische sector. „Het gaat om de vraag: wie krijgt welke ruimte in Nederland? Hoe gaat Nederland er over twintig, dertig jaar uitzien?” Daarnaast stelde Van der Plas open te staan voor een zakenkabinet. „Ik wil graag dat vakmanschap leidend is”, zei ze. „Dat je mensen hebt die uit de praktijk komen, vakministers die niet uit een bestuurlijke omgeving komen.”

Met medewerking van Lamyae Aharouay.

Sylvana Simons van BIJ1 sprak vanochtend met informateur Mariëtte Hamer. Fot David van Dam

Hamer ‘redelijk optimistisch’ over akkoord herstelplan coronacrisis

De vrijdag aangestelde informateur Mariëtte Hamer gaat opnieuw met alle achttien fractievoorzitters in gesprek over de kabinetsformatie. Ook gaat ze praten met jongeren, ondernemers en getroffen sectoren. In een persconferentie na haar gesprek met voorganger Herman Tjeenk Willink stelde Hamer te zoeken naar een „brede overeenstemming” over „herstel- en transitiebeleid” gericht op de corona- en de klimaatcrisis. Ze zei „redelijk optimistisch” te zijn dat de partijen snel tot een akkoord kunnen komen over een herstelplan voor de coronacrisis.

De informateur zei dat er mogelijk eerst een „herstelcoalitie” komt van partijen die zich uitsluitend bezig houden met het economisch herstel na de coronapandemie. „De tijdgeest vraagt dat we hier snel uit zijn.” In dat geval wordt mogelijk daarna een regeringscoalitie gesmeed. Hamer gaat tot 6 juni inventariseren welke ideeën de partijen hebben om de huidige crises te lenigen; die gaat ze naast elkaar leggen om op zoek te gaan naar overeenstemming. „Misschien is het mogelijk daar heel snel uit te komen.”

Tussen de onderhandelingen met de politieke partijen door zal Hamer ook in gesprek gaan met jongerenbewegingen en „ongeorganiseerde” jeugd, ondernemers en de kunstsector. „Ik ga praten met de getroffen sectoren. Voor hen waren de twee afgelopen maanden ontzettend lang. In die zin hebben we geen tijd te verliezen”, antwoordde ze op de vraag of er veel tijd verloren is gegaan na de verkiezingen. „Maar uit politiek oogpunt kunnen we misschien straks zeggen dat het goed is dat de boel even ontploft is geweest.”

Welkom in het nieuwe blog

In dit formatieblog houdt NRC het nieuws over het nieuw te vormen kabinet bij. Vrijdag om 12.00 uur spreekt de nieuw aangestelde informateur Mariëtte Hamer met oud-informateur Herman Tjeenk Willink. Om 14.00 uur zal Hamer vervolgens een persconferentie houden. U kunt dat in dit blog volgen.

Lees ook: Informateur Hamer (PvdA) zal zich richten op herstel Lees hier het vorige formatieblog terug