Verslag informateur Hamer moet uiterlijk 6 juni af zijn

Het debat over het verslag van informateur Herman Tjeenk Willink is inmiddels hervat.

In de motie die D66-fractievoorzitter Sigrid Kaag voor de lunchpauze mede namens VVD-leider Mark Rutte indiende over het aanwijzen van SER-voorzitter en oud-PvdA-fractievoorzitter Mariëtte Hamer als informateur, staat dat zij tot 6 juni de tijd krijgt voor haar opdracht.

Die opdracht valt uiteen in vier delen. Allereerst moet zij politieke overeenstemming zoeken voor „herstel en transitiebeleid” – een economisch herstelplan dus. Dat moet, zo blijkt uit de motie, ook een oplossing bieden voor „veel langer bestaande problemen in economie en samenleving”.

Verder moet Hamer, als de Kamer instemt met haar benoeming (maar daar ziet het wel naar uit), inventariseren welke andere „urgente, grote thema’s” er moeten komen in een „regeerakkoord op hoofdlijnen”. En ze moet ook nagaan welke afspraken er nodig zijn om „de democratische rechtsorde te herstellen en te versterken”.

Pas daarna („vervolgens”) moet ze onderzoeken welke partijen met elkaar willen onderhandelen over deze „contouren van het te voeren beleid”.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Kamer debatteert over formatie en positie Rutte