Tjeenk Willink: De politiek verwaarloost de uitvoering

In de speech waarmee hij zijn taak als informateur afsluit, pleit Herman Tjeenk Willink voor een beter evenwicht tussen het beleid dat in Den Haag wordt gemaakt en de uitvoering. Daar is al tientallen jaren niet genoeg aandacht voor, zegt hij, en dat holt de democratische rechtsstaat uit. „Een zelfversterkend proces.”

Twitter avatar tomjanmeeus Tom-Jan Meeus Tjeenk Willink voelt ‘ongemak’ over dit #formatiedebat: hoe komt dit over op mensen die dachten te kiezen voor politici die een snelle formatie zeiden te willen?

„Het stelselmatig verwaarlozen van politiek Den Haag van de uitvoering van wetgeving en beleid, het gebrek aan politieke belangstelling voor problemen die professionals op de werkvloer ondervinden, leiden tot rampen, niet alleen voor burgers maar ook voor de uitvoerende diensten.” Volgens Tjeenk Willink reiken de effecten verder dan de slachtoffers van de toeslagenaffaire. „Het wantrouwen, soms cynisme, bij de uitvoerders jegens de politiek is dan ook groot, en dat schaadt het aanzien van het parlement.”

Het onderwerp is hem dierbaar en baart hem zorgen, zegt Tjeenk Willink. „De menselijke maat in het overheidsoptreden komt niet terug zolang de politiek de uitvoerende diensten als machines blijft beschouwen die aan en uit kunnen worden gezet en na elk incident sneller gaan draaien.”

Het is volgens Tjeenk Willink de laatste keer dat hij als informateur het woord zal voeren.

Wopke Hoekstra (CDA) Mark Rutte (VVD) tijdens een schorsing in het debat over de formatieFoto David van Dam

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Kamer debatteert over formatie en positie Rutte