Ruim twee keer zoveel meldingen voor Inspectie SZW in coronajaar

De Inspectie SZW kreeg afgelopen jaar ruim twee keer zoveel meldingen over werksituaties binnen als in andere jaren. In totaal ging het om 15.300 klachten en signalen, waarbij bijna de helft direct gerelateerd was aan corona. Dat staat in het jaarverslag van de Inspectie SZW dat woensdag gepubliceerd is. De meldingen over corona varieerden van collega’s die zich niet ziek durfden melden bij klachten tot kantines die te vol zitten. Bij ruim 2.200 gevallen heeft de inspectie actie ondernomen om het werk „coronaproof” te maken.

De gevolgen van corona troffen met name mensen die laagbetaald werk verrichten, regelmatig op flexibele basis. De inspectie zag dat de meldingen over besmettingsrisico’s op de werkvloer voor een „onevenredig groot deel” over arbeidsmigranten ging. In 2020 en in het begin van dit jaar kwam ook al in het nieuws dat het werk van arbeidsmigranten ervoor zorgt dat het lastig is om de coronaregels na te leven. In de eerste maanden van het coronajaar kwamen daarnaast veel meldingen uit de zorg binnen, zoals over het gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen voor medewerkers in de thuiszorg of in verpleegtehuizen.

Doordat er meer thuis werd gewerkt en sommige sectoren een aantal maanden stil lagen, waren er wel minder meldingen over arbeidsongevallen. In totaal kwamen er 3.655 meldingen binnen, 18 procent minder dan in 2019. Wel zijn er evenveel dodelijke arbeidsongevallen geregistreerd bij de Inspectie. Door het toegenomen aantal maaltijdbezorgingen in 2020 was dit ook een sector waarin maaltijdbezorgers veel risico liepen, van te weinig betaald krijgen tot betrokken raken bij zeer ernstige ongevallen. De Inspectie SZW ontdekte bij alle werkgevers die in deze sector geïnspecteerd werden overtredingen, zoals jongeren die te laat of te lang werkten en buitenlanders die zonder werkvergunning aan het werk waren.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Kabinet: bonus voor alle zorgmedewerkers