Kamer stemt in met Hamer als informateur

De Tweede Kamer heeft zojuist om 17 uur nog gestemd over moties die waren ingediend tijdens het debat over het eindverslag van Herman Tjeenk Willink. Zoals verwacht is de motie van Rutte (VVD) en Kaag (D66) aangenomen over het aanstellen van SER-voorzitter Mariëtte Hamer tot informateur in de volgende fase van de formatie. Hamer krijgt de opdracht „politieke overeenstemming te zoeken voor herstel- of transitiebeleid dat niet los kan worden gezien van een aantal al veel langer bestaande problemen in economie en samenleving”. Zij moet ook nagaan „welke afspraken er bij voorrang gemaakt moeten worden om de democratische rechtsorde te herstellen en te versterken”. Ze krijgt hiervoor tot 6 juni de tijd.

Een opmerkelijke motie die het niet haalde was die van Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging. Zij wilde voor de ingang van het Tweede Kamergebouw een standbeeld laten plaatsen dat de Kamerleden er dagelijks aan herinnert dat zij daar zitten als volksvertegenwoordigers, dus voor de burgers. Als voorbeeld noemde ze het standbeeld ‘Beppie’ dat voor de ingang van het hoofdkantoor van Albert Heijn staat. Behalve de BBB was alleen de PVV voor.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Kamer debatteert over formatie en positie Rutte