Hoekstra: tijd om verder te gaan

Een schorre Wopke Hoekstra (CDA) roept de Tweede Kamer op om niet teveel met zichzelf bezig te zijn. „Wij steunen op hoofdlijnen de aanbevelingen van Herman Tjeenk Willink, en wat ons betreft is het tijd om te werken aan de grote problemen en uitdagingen die er liggen.”

Hoekstra geeft vervolgens een opsomming van die uitdagingen: een eerlijke economie, volkshuisvesting, arbeidsmarkt, veiligheid, klimaat en een betrouwbare overheid. Daar moet het nu over gaan, vindt hij, niet te veel meer over de bestuurscultuur en de vertrouwenskwesties die het debat daarover heeft opgeleverd. „Het CDA heeft daar in eerdere fasen een groot aantal voorstellen over gedaan. Het is goed om te zien dat die in toenemende mate overgenomen worden, ook in Nieuwsuur.” Daarmee complimenteert Hoekstra zichzelf voor de ideeën die Rutte maandag uit de doeken deed.

„Het formatieproces is niet met de snelheid van het licht gegaan”, merkt Hoekstra op. „We zijn nu acht weken verder en hebben een verantwoordelijkheid om problemen aan te pakken.” Een interruptie van Farid Azarkan over het ‘sensibiliseren’ van Pieter Omtzigt, dat Hoekstra volgens de recent gepubliceerde ministerraadsnotulen heeft geprobeerd, gaat hij uit de weg. Door nadruk te leggen op inhoudelijke problemen, lijkt Hoekstra weer meer naar de formatietafel te kijken.

Lilianne Ploumen (PvdA) zegt in haar bijdrage dat ze nog wacht op het voornemen van Rutte om alles „radicaal” anders te gaan doen. Van wat ze tot nu toe heeft gehoord, is ze niet onder de indruk. Ze vindt Ruttes ideeën „onder de maat”, zegt ze. „Wat ons betreft is het vertrouwen niet hersteld.” Over het verloop van de formatie tot nu toe is ze kritisch. „Het is tijd om een einde te maken aan de serie miskleunen, zodat we wat minder met onszelf bezig zijn en wat meer met de problemen van Nederland.” Rutte komt naar voren en vraagt Ploumen wat ze zelf aan ideeën heeft over een nieuwe bestuurscultuur. Ploumen zegt dat Rutte dat had kunnen weten als hij het PvdA-programma had gelezen.

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Kamer debatteert over formatie en positie Rutte