‘EU neemt nieuwe maatregelen tegen lucht- en waterverontreiniging’

Green Deal Het aantal vroegtijdige sterfgevallen door luchtverontreiniging moet tegen 2030 met zeker 55 procent zijn afgenomen, staat in nieuwe plannen van de Europese Commissie.
Vervuiling in wateren in Castelvolturno, Italië.
Vervuiling in wateren in Castelvolturno, Italië. Foto Cesare Abbate/EPA

De Europese Commissie komt met een nieuw pakket maatregelen om lucht-, grond- en watervervuiling door sectoren als de industrie en de landbouw verder terug te dringen. Alle verontreiniging, zoals de uitstoot van schadelijke stoffen, moet medio 2050 worden teruggebracht tot niveaus die niet langer schadelijk zijn voor de volksgezondheid en het klimaat. Dat blijkt woensdag uit documenten van de Europese Commissie, ingezien door Bloomberg.

In de stukken staat dat het aantal vroegtijdige sterfgevallen door luchtverontreiniging (jaarlijks 400.000) medio 2030 met zeker 55 procent moet zijn afgenomen. Ook dient tegen die tijd driekwart van alle Europese bodems als gezond te worden aangemerkt en moet in de zee rondzwervend plastic met vijftig procent zijn afgenomen. De plannen maken deel uit van de zogeheten Green Deal, het plan om de Europese economie tegen het midden van deze eeuw klimaatneutraal te maken.

Het is vooralsnog niet duidelijk hoe de milieuwinst precies behaald moet worden; in de documenten worden geen expliciete maatregelen beschreven. Wel stelt de Commissie onder meer veranderingen in de landbouwsector voor. Zo wordt onderzocht of er nieuwe wetten nodig zijn om de ammoniakuitstoot van veehouderij verder te beperken. Verder wordt ingezet op nieuwe middelen voor duurzame veehouderij en het uitbannen van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen.

De plannen van de Commissie omvatten ook voorstellen met betrekking tot de vervoerssector. Zo dienen nieuwe auto’s te voldoen aan strengere eisen voor stikstof- fijnstof- en CO₂-uitstoot dan voorheen. Volgens de EC is „dit het moment om ambitieus te zijn [...] en vrede te sluiten met onze planeet”, terwijl tegelijkertijd de welvaart van de EU in stand blijft.