CDA-wethouder Venray bevoordeeld bij deal met waterschap

Waterschap Limburg Wethouder Jan Loonen van Venray kreeg in 2016 een te gunstige deal toen hij grond verkocht aan het Waterschap Limburg. Dat blijkt uit onderzoek van een recherchebureau.

Het Loobeekdal in Venray.
Het Loobeekdal in Venray. Foto Paul van Hoof

De Venrayse wethouder Jan Loonen (CDA, Grondzaken) en zijn familie zijn in 2016 bevoordeeld bij een grondruil met het Waterschap Limburg. Dat blijkt uit onderzoek van recherchebureau Hoffmann.

Het huidige dagelijks bestuur van het waterschap erkent, in reactie op het Hoffmann-rapport, dat de deal „niet goed” was. Dat bleek woensdag tijdens een vergadering van het algemeen bestuur van het waterschap. „Dit had niet moeten kunnen en dit zouden wij nooit meer doen zo”, erkende Arnold Jansen, lid van het dagelijks bestuur.

Het onderzoek van Hoffmann volgde op een publicatie van NRC eerder dit jaar.

Hoffmann – ingeschakeld door het dagelijks bestuur – constateert dat de familie Loonen voor elke hectare grond die zij inleverde voor het laten meanderen van de Loobeek bij Venray 2,05 hectare grond terugkreeg. Bij anderen was dat niet meer dan 1,2 hectare. Andere grondeigenaren kregen geen kans om de grond te verwerven. En met bezwaren van een ambtenaar van het waterschap tegen de „slechte deal voor het waterschap” werd niets gedaan.

Wethouder Loonen deed in 2016 – tegen wat bestuurlijk gangbaar is – onder vier ogen zaken met waarnemend dijkgraaf Ger Driessen, een partijgenoot. Hoffmann constateert dat Loonen en Driessen elkaar goed kenden. Loonen was eerder namens het CDA lid van Provinciale Staten, toen Driessen gedeputeerde voor het CDA was.

Te weinig transparant

De integriteitscommissie van het Waterschap Limburg concludeert dat de deal volgens de toenmalige integriteitsregels is verlopen, maar ook te weinig transparant was, te haastig is gesloten en zonder genoeg checks and balances.

Diverse leden van het algemeen bestuur van het waterschap vinden het advies van de integriteitscommissie te zwak. Volgens hen bestaat er verschil tussen wettelijke regels en bestuurlijke moraliteit. Bovendien zou Loonen veel voordeel hebben gehad van de deal, mogelijk een miljoen euro. Het dagelijks bestuur weigert echter de deal terug te draaien.

De transactie tussen Loonen en het waterschap passeerde bij de notaris in 2020. Volgens bestuurslid Arnold Jansen kon het waterschap er toen niet meer onder uit. „Het project Loobeek was ook al aanbesteed. Heroverweging was niet meer mogelijk. Maar stel dat het nu ter tafel zou komen, dan zouden wij er niet mee instemmen. Het zou nu niet meer kunnen.” Jansen zei „ver weg” te willen blijven van een oordeel over het functioneren van bestuurders en hun netwerken.

Lees ook: Hoe een ex-gedeputeerde met hulp van het CDA subsidiegelden doorsluisde naar eigen bv’s

De huidige dijkgraaf van het Waterschap Limburg, de CDA’er Patrick van der Broeck, kondigde woensdag aan dat hij voorlopig afstand doet van het ‘onderdeel integriteit’ in zijn portefeuille. Hij is verwikkeld in een andere integriteitsaffaire in Limburg, rond IKL-directeur Herman Vrehen.

Van der Broeck bezorgde in een eerdere functie als gedeputeerde, een niet-bestaand bedrijf van Vrehen in 2014 een opdracht. Na NRC-publicaties over Vrehen traden in Limburg alle gedeputeerden en de commissaris van de koning terug.

Tijdelijke terugtrekking uit functie

Ook voorzitter Annemieke Nijhof, waarnemend voorzitter van de integriteitscommissie van het Waterschap Limburg en medesamensteller van het advies over de deal, trok zich woensdag tijdelijk terug uit haar functie. Ze doet dat voor de duur dat Johan Remkes waarnemend commissaris van de koning in Limburg is. Nijhof is algemeen directeur van Deltares. Remkes is voorzitter van de Raad van Toezicht van dat onderzoeksinstituut.

Wethouder Jan Loonen wilde woensdagavond niet reageren op de bevindingen van Hoffmann en het advies van de integriteitscommissie van het waterschap.