Opinie

Kaalkap is een knieval voor de houtverwerkende industrie

Milieu Staatsbosbeheer kapt om de eigen broek op te houden. Dat kan zo niet, vindt . De Tweede Kamer kan nu nog ingrijpen.
Ontbossing bij Mookerheide voor de aanleg van nieuwe natuur.
Ontbossing bij Mookerheide voor de aanleg van nieuwe natuur. Foto Marcel van den Bergh

Kaalkap is slecht voor de bossen. Vanuit de maatschappij klinkt een luide roep om daarmee te stoppen. Toch wil de minister het kaalkappen tot regulier bosbeheer maken. Dat wil zeggen kapvlaktes tot een halve hectare, maar ook grotere kapvlaktes, tot twee hectares als ‘schermkap’ – wat niets anders is dan gefaseerde kaalkap. Een doorwrocht wetenschappelijk rapport in opdracht van NatuurAlert Nederland gaat daarvoor in de prullenbak. Kritische Tweede Kamerleden worden afgescheept met antwoorden die doorzichtig om de hete brij heen draaien. Nu resten twee moties tegen kaalkap. Daarover wordt op 11 mei gestemd.

Het is voorspelbaar dat als die niet worden aangenomen de belangrijkste doelen van de Bossenstrategie, biodiversiteit en klimaat, niet gehaald gaan worden. De belangrijkste oorzaak van de kapwoede is niet tegen het licht gehouden. Staatsbosbeheer kaalkapt niet omdat dit goed is voor het bos, de biodiversiteit en het klimaat. Kaalkap is een knieval voor de houtverwerkende industrie. Het is de grofste, meest schadelijke bosexploitatiemethode die er is: het is landbouw met bomen.

Waarom doet Staatsbosbeheer dat? Ze moet twee heren dienen. Ze moet het bos beschermen en de markt bedienen teneinde een eigen inkomen te genereren. De markt vraagt om rechte, snelgroeiende naaldbomen met een diameter van maximaal 60 cm. Kaalkap is ook bedoeld als productie verhogende maatregel: er wordt gestuurd op (veel) meer naaldbomen. Het bos, de biodiversiteit en het klimaat zijn juist gebaat bij (meer) loofbomen, oude en dode bomen.

Lees ook: Hoe Staatsbosbeheer zijn eigen draagvlak wegkapt

Maar niemand kan twee heren dienen. Het is wrang dat de overheidsorganisatie die het bos moet beschermen, datzelfde bos moet schaden om zijn eigen broek te kunnen ophouden. De marktwerking ondermijnt inmiddels ook de bosbescherming. Het is deze belangenverstrengeling die zelfs in de organisatiestructuur van Staatsbosbeheer is verankerd. Dat vertroebelt het debat over kaalkap. De discussie daarover bevond zich in een impasse.

Kortetermijndenken

De Tweede Kamer vroeg om nader wetenschappelijk onderzoek. De minister gaf opdracht aan een team onder leiding van de bosbouwkundige Mohren. Maar hij is adviseur van Staatsbosbeheer. Zijn rapport definieert de schadelijkheid van kaalkap handig weg. Het geeft geen expliciet antwoord op de in de Kamermotie gestelde vraag.

Stichting NatuurAlert initieerde een parallel onderzoek onder leiding van Rudy Rabbinge. Uit zijn rapport blijkt dat kaalkap in alle vormen en ongeacht de schaal schadelijk is voor de biodiversiteit, het klimaat, de bodem, en ook nog eens verliesgevend.

Maar Staatsbosbeheer kapt toch om geld te verdienen? Het probleem is het kortetermijndenken. Kaalkap leidt de eerste jaren tot cash. Waarna decennialang niet meer geoogst kan worden en de kapvlaktes hoge verzorgingskosten met zich meebrengen. Maar wie dan leeft, dan zorgt.

Toch is het is nog niet te laat. De Tweede Kamer kan deze ontwikkeling een halt toeroepen. Bovendien is de Algemene Rekenkamer een onderzoek gestart naar Staatsbosbeheer. Waarom de resultaten daarvan niet afwachten? Waarom de weinige kwetsbare bossen die we nog hebben in de waagschaal stellen? Voordat de jonge boompjes weer een bos gevormd hebben zijn we honderd jaar verder.

Reageren

Reageren op dit artikel kan alleen met een abonnement. Heeft u al een abonnement, log dan hieronder in.