Defensie had coronadata niet mogen verzamelen

Informatieoorlog Het leger had geen informatiecentrum over de samenleving mogen inrichten. De privacywet werd overtreden.

Gebouw 230 (links) van de Luitenant-kolonel Tonnetkazerne in ’t Harde. Op de eerste etage zit het LIMC. Foto Bram Petraeus
Gebouw 230 (links) van de Luitenant-kolonel Tonnetkazerne in ’t Harde. Op de eerste etage zit het LIMC. Foto Bram Petraeus

De Nederlandse krijgsmacht had vanaf maart vorig jaar niet maandenlang op grote schaal gegevens over de Nederlandse samenleving mogen verzamelen, duiden en verspreiden. Het onderdeel dat dit toch deed – het Land Information Manoeuvre Centre (LIMC) – had daarvoor geen mandaat en overtrad bovendien privacyregels.

Dit schrijft minister Bijleveld (Defensie, CDA) vrijdag aan de Tweede Kamer.

Defensie kondigt nu aan de werkwijze aan te passen bij alle afdelingen die openbare gegevens verzamelen en analyseren, om persoonsgegevens voortaan beter te kunnen beschermen. Ook gaat een extern bureau onderzoek doen naar de naleving van de privacyregels bij enkele defensieonderdelen.

Volgens Bijleveld was het weliswaar niet de bedoeling van het LIMC om persoonsgegevens te verwerken, maar gebeurde dit toch. De gegevens „kwamen mee als ‘bijvangst’.” Ook zouden de militairen bij het centrum verkeerd zijn geïnformeerd door juristen over wat was toegestaan.

Bijleveld verwijst in haar brief naar een intern onderzoek van de privacyfunctionaris dat vrijdag tegelijkertijd met haar brief naar de Tweede Kamer is gestuurd. Daarin staat onder meer dat het LIMC in 34 rapportages persoonsgegevens heeft verwerkt.

De privacyfunctionaris deed onderzoek naar aanleiding van een reconstructie in NRC in november. In dat artikel stond dat defensie half maart 2020 het LIMC oprichtte om zicht te krijgen op de coronacrisis en de verspreiding van desinformatie.

Defensie wilde al langer een centrum om te kunnen experimenteren met informatie als wapen en greep de pandemie daarvoor aan.

De militairen bij het LIMC verdiepte zich vervolgens in het gedrag van maatschappelijke groepen als Viruswaanzin en Gele Hesjes. Ook brachten ze online de fysieke distributiepunten van De Andere Krant in kaart en de branden in de 5G-zendmasten.

Grote hoeveelheden data over de meest uiteenlopende onderwerpen – van pollen tot faillissementen – belandden in een door defensie gebouwd computersysteem om er geautomatiseerd voorspellingen mee te doen over bijvoorbeeld een tweede golf aan besmettingen of de maatschappelijke onrust over de coronamaatregelen.

Lees hier de reconstructie: ‘Hoe defensie de eigen bevolking in de gaten houdt’.

De medewerkers van het LIMC hadden de intentie om dit op een correcte manier te doen, zo benadrukt het rapport, maar ongewild gingen ze toch op meerdere punten in de fout. Zo werden van vijftig „unieke natuurlijke personen”, onder wie politici en journalisten, de namen of functies verwerkt in rapportages. Het LIMC heeft aan meerdere vereisten van de privacywet Avg niet voldaan, zo concludeert het onderzoek.

Uit het rapport blijkt ook dat het LIMC wel heeft geprobeerd om een mandaat te krijgen, maar dat dit in „de praktijk lastig” bleek.

Na het verschijnen van het artikel in NRC legde minister Bijleveld de analyse-activiteiten van het LIMC op 27 november stil.